Van harte welkom op de website van Jadoen!

In 2018 werkt Jadoen aan: herstructurering, burgerkracht, talentontwikkeling, communities, duurzaamheid, gebouw- en gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld in projecten over 'vergroenen' van onze leefomgeving of 'organiseren' van brede participatie. Om samen waarde te scheppen!

 

Jadoen staat open voor nieuwe management- of projectuitdagingen in de regio, zeker als dat maatschappelijk betrokken, pro-actieve 'wonen-, onderwijs-, zorg-, welzijn-' organisaties betreft.


En verder... 

Jadoen organiseert bijeenkomsten over vergroening, participatie en gebiedsontwikkeling, is dagvoorzitter / moderator en geeft voorlichting 'over haar vak' op scholen. 
Is actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningvereniging Nederweert, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wonen Meerssen, lid van de klachtencommissie van Wonen Zuid en voorzitter van het Beraad Housing in de Westelijke Mijnstreek & Parkstad.

 

Tot slot zoekt Jadoen altijd samenwerking en brainstormt graag mee over projecten en andere innovaties in de regio Zuidelijk Limburg. Jadoen = Doenja Urlings en zegt: 

Welkom in 'atelier Jadoen': Carbon6, Heerlen.

NIEUWS   NIEUWS  NIEUWS NIEUWS  NIEUWS   NIEUWS

CNME Natuurtuinen Jekerdal Maastricht: in transitie

In opdracht van CNME Maastricht en regio werkt Jadoen in 2018 vol aan de transitie van Natuurtuinen Jekerdal.
Het gebouw gaat plek bieden aan de CNME medewerkers, wordt een ontmoetingsplaats van vrijwilligers en partnerorganisaties en gaat vaker open voor bezoekers en verhuur. 

 

CNME zal in 2019 vanuit de Natuur-tuinen en vanuit de Arrestruwe werken aan een groenere stad en regio, aan meer verbinding met inwoners en aan bewuster, duurzamer handelen.

 

Een leuke en uitdagende opdracht voor Jadoen: naast in kaart brengen van de verschillende gebruikers, een goed vlekkenplan, een zoektocht naar de juiste partners en naar passende budgetten voor een slimme verbouwing... ook het stimuleren van vernieuwde samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en overige gebruikers (huurders, bezoekers). Zin in!
Transitie is omgaan met oude gewoontes èn volop ruimte maken voor nieuwe kansen.

 

Het is een prachtplek. Op 23 januari vond er bijvoorbeeld onder leiding van Jadoen een mooie kennismeeting over 'kleinschalig groen in de stad' plaats in de groene ruimte van Natuurtuinen Jekerdal. Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Landgraaf, Heerlen, Sittard-Geleen en de provincie verkenden samen met CNME elkaars werkwijzen: MIJNgroenMaastricht, Operatie Steenbreek, Frontamoer en Ikgroenhet werden gepresenteerd. Jeroen Verbeek van Bureau Verbeek bracht extra inspiratie. Aan de hand van stellingen kwam de discussie goed op gang!

Bosstraat - Torenstraat in Born: een frisse aanpak?

In opdracht van de per 1 januari 2018 gefuseerde woningcorporatie ZAAM Wonen (Born - Grevenbicht - Stein - Elsloo) en de gemeente Sittard-Geleen gaat Jadoen op zoek naar ideeën en contact met de bewoners van het kleine woonbuurtje aan de Bosstraat & Torenstraat in Born.

 

Doel: samen verkennen welke activiteiten en projecten passen om de buurt op te frissen.  Wat willen de bewoners? Iets fysieks of sociaals of misschien beide? In groen of grijs?

Met open vizier start Jadoen aan dit project. 

SPIL IN DE WIJK netwerkconferentie 2018

Het besluit is genomen! 

 

In 2018 organiseren we, naast SIWD -on tour- activiteiten ook de tweede netwerkconferentie Spil in de Wijk. Met steun van meerdere opdrachtgevers, een mooi team van spillen en met Jadoen als organisator en moderator. Reserveer alvast donderdag 21 juni 2018 in je agenda! Volg #SIDW18. We gaan er die dag weer iets heel bijzonders en moois van maken!

 

Twan en Twan, Annemarie, Bianca, Saskia, Doenja, Angelique,
Susan, Jamila, Sami en Francois. 

L1-TV uitzending Slim Burger: ikgroenhet, voortuinenproject

In de L1-TV-serie de Slim Burger met items over slimme burgers die in Parkstad een duurzame leefomgeving stimuleren werd 'ikgroenhet' op zaterdag 28 oktober 2017 uitgezonden.

Aan de tuin-interviews werkten Mia, John en Leo mee (dank!) en Jadoen gaf uitleg.

 

Het voortuinenproject in Landgraaf is een van de onderdelen van project ikgroenhet, waarin wordt samengewerkt met Jeroen Verbeek, Mathieu Bruls, IBA en Landgraaf. Klik en kijk mee!

 

https://l1.nl/slim-burger-28-okt-2017-132842/

FRONTAMOER in Maastricht

Het CNME-project Frontamoer 2015-2017 staat voor een betere luchtkwaliteit, een mooiere buurt en meer geluk!

 

Verschillende acties voor meer verticaal stadsgroen in de vorm van geveltuintjes, begroeide hekwerken en groene gevels zijn onderzocht of uitgevoerd in het stadsdeel Belvédere. Inwoners hebben meegedaan met guerilla gardening en zo boomspiegels, minituintjes en gevelgroen aangeplant. 

Frontamoer wordt op zaterdag 23 september 2017 als project afgesloten, maar... het gedachtegoed leeft door! 

 

Jadoen serveert namens CNME een ontbijt, we wandelen langs locaties en leggen nog eens 10 nieuwe geveltuintjes aan. Dit keer bij binnenstad-ondernemers uit de Grote Gracht en de Capucijnenstraat. Ook is het de nationale burendag, dus buren: welkom!

 

Frontamoer was in 2015 een prijswinnend Stadsgoud-project en is financieel mogelijk gemaakt door Stichting Elisabeth Strouven.

SPIL IN DE WIJK - vervolg acties

Het organiserende kernteam is bijeen gekomen en Jadoen voelde 'de energie stroomt weer volop!' We gaan dus, met hulp van enthousiaste spillen die zich als nieuwe krachten hebben gemeld en met trainee Twan die net gestart is, verkennen hoe Spil in de Wijk najaar 2017 en in 2018 goed vervolg krijgt.

 

Wij denken aan: veel kleinere Spil in de Wijk 'on tour' activiteiten en een nieuw groot netwerk-event in 2018.

Wordt binnenkort vervolgd!


 

MAGAZINE over Spil in de Wijk

 

Bekijk het prachtige Magazine dat we van Spil in de Wijk hebben gemaakt. Vol kleurrijke beelden van de vele spillen, workshops en ontmoetingen. Maar ook met inhoudelijke berichten en adressen / links naar de vele workshops en thema's, met persoonlijke visies, tips en trucs..... 

 

Jadoen glimt als trotse moderator van de dag en organisator van deze spetterende netwerkconferentie.

@dafne en @sanneke: dank voor de foto's!

Volg ons via https://www.spilindewijk.nl/ en https://www.facebook.com/spilindewijk/

MAGAZINE_Spil in de wijk_definitief_lSSU
Adobe Acrobat document 3.0 MB

SPIL IN DE WIJK, werkconferentie op 21 juni in Roermond

Jadoen heeft met partners vanuit de Provincie, verschillende Limburgse gemeenten en maatschappelijke organisaties kei- en keihard gewerkt. Doel: organisatie van een bijzondere, energieke, actieve netwerkconferentie "SPIL IN DE WIJK". Een heel intensief community-proces met 5 trainees van Richting Zuid en een delegatie van de verkenners van de Vereniging Limburg.

Echt supergoed! 

 

Wanneer/waar? Op 21 juni 2017 in het Wonen Limburg Huis in Roermond. Daar konden professionele Spillen in de Wijk elkaar ontmoeten, inspireren, hun netwerken versterken en onderlinge lijnen verder verkorten. 

Samen co - creëren: ervaringen in strategie en praktijk delen, elkaar helpen met kennis en positieve energie. De netwerkconferentie als startschot voor een vervolg: een op maat netwerkprogramma voor de groeiende community van Spillen in de Wijk. 

 

240 spillen werden genomineerd en uitgenodigd. Op 21 juni waren we met 160 spillen bijeen, om de 22 verschillende workshops te beleven! Ook na 21 juni komen er activiteiten.
Volg ons via https://www.spilindewijk.nl/ en https://www.facebook.com/spilindewijk/

WORKSHOP verticale tuintjes op basisschool Wyck

Met alleen recycle materialen, een grote combi-klas van groep 6 en 7 en een tropische buitentemperatuur werd dit een mooie workshop-middag! In opdracht van de gemeente Maastricht organiseert het CNME participatie-activiteiten in de tijdelijke Stationstuin. De kinderen gingen via 'ontwerpend leren' aan de slag om verticale groente- of kruidentuintjes te maken, op zo'n manier dat de planten per groepje op één paneel en vanuit één punt water konden krijgen. Een hele uitdaging waar, na een introductieles, flink voor ontworpen werd. Zie hier de resultaten van de enthousiaste groep kids, trotse juf Marije en blij team - Jadoen.

Het VERGROENEN van voortuinen in Mijnbuurt / 't Eikske

Kijk naar dit fijne IBA-filmpje van het Landgraafse ikgroenhet voortuinenfestival: video

 

Op zaterdag 20 mei was al weer het tweede tuinenfestival in Mijnbuurt / 't Eikske. Een dag waarop 13 voortuinen gezamenlijk werden aangepakt en 3 plantvakken op het Houtmanplein nieuw werden beplant. Jadoen leidde de werktroepen naar succes! Zaterdag 8 april was het eerste tuinenfestival in de wijk. Die dag zijn 9 voortuinen vergroend, ook hebben we heel veel bloem-bolletjes geplant in de wijk en was het supergezellig!

 

Idee van het tuinenfestival: iedereen lekker bezig in de voortuinen, elkaar helpen, meters groen aanplanten, samen eten en zonnetje erbij.

 

Groeit dit project uit tot een terugkerend tuinteam vanuit de buurt en tot meer voortuinenfestival-dagen in de regio? Twee IBA-borden langs de invalswegen van de wijk en speciale stoeptegels met het projectlogo in de openbare bestrating markeren dit ikgroenhet - project.

 

Jadoen is met een groep geïnteresseerde 'tuin-vergroeners' op excursie naar de Botanische Tuin in Kerkrade geweest.

Dat werd een zonnige zaterdagochtend 25 maart naar een onontdekte parel die op 'groen uitbarsten' stond. 

 

De tuin zoekt donateurs en nieuwe leden (voor 20,-- euro/jaar), dus... meld je aan: www.botatuin.nl

 

13 mei 'IEDERE TEGEL TELT' 50 I 50 B-Green tuin

Het was heerlijk zonnig en druk, veel jonge mensen en buurtbewoners die stoeptegels inruilden voor planten! als actie voor Steenbreek.

 

Maastricht is, met dank aan CNME, Leger de Heils en sponsoren Intratuin en Frijns&Zn weer op heel wat plekjes een stukje groener geworden. Zo groeit en bloeit Caracola-space bijvoorbeeld volop.

En... veel kids doen mee aan 'Kampioen Zonnebloem'.

 

Klik op de link naar de blog die door de 50 I 50 B-Green tuin werd geschreven: https://5050bgreen.wordpress.com/2017/05/14/zaterdag-13-mei-was-tegeldag/

 
OPROEP Steenbreek-actie: Iedere tegel telt!

 

Iedereen is welkom in de mooie, mobiele tuin aan de Kolonel Millerstraat 65-67 in Wyckerpoort. Daar tuiniert het Leger des Heils samen met de buurt, cliënten, vrijwilligers en het CNME. We houden de wedstrijd 'Kampioen Zonnebloem' voor kinderen die gratis een stekje meekrijgen.

En... het is er gezellig!

Kom samen met Jadoen genieten op zaterdag 13 mei van 10-16 uur:

 • Lever een stoeptegel in en bouw mee aan de kruidentoren in de 50 I 50 B-Greentuin.
 • Zoek in ruil voor de tegel een mooie plant uit (gratis) en plant deze waar de tegel lag.
 • Doel = uiteindelijk (via meerdere activiteiten) 600 tegels ruilen voor planten.
 • Afspraak = per persoon met 1 tegel krijg je 1 plant mee.

 

Tip: Neem je buren, familie, school of collega's mee en GROEN MEE! aan Maastricht.

Stadslandbouw, steenbreek en stationstuin MAASTRICHT

In opdracht van het CNME Maastricht is Jadoen vanaf 1 maart 2017 voor gemiddeld 1 dag in de week aan de slag als projectleider voor: Stadslandbouw, Steenbreek en Stationstuin... en wellicht nog een staartje van 'Front d'Amour'. Doel is volop groene participatie. Uitvalsbasis van het CNME is 'De Brandweer' in Maastricht, CNME natuurtuin Jekerdal en heel veel andere projectlocaties. We zeggen GROEN MEE! en willen:

 • zoveel mogelijk strategie en activiteiten verbinden
 • om duurzame, groene resultaten in en met de stad Maastricht te boeken
 • samen met het team van medewerkers en vrijwilligers van het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu-educatie) kansen zien en links met partners en activiteiten leggen
 • om intensief gebruik / brede participatie te stimuleren zodat we de beleving en kwaliteit van het groen in de stad verder vergroten.

Ontdek meer via: www.cnme.nl.

KLIMOP toren bij bouwplaats fietsenstalling

Het bouwproject voor de ondergrondse scooter- en fietsenstalling aan de stadszijde van station Maastricht heeft ingrijpende gevolgen voor reizigers, ondernemers in Wyck en buurtbewoners.

 

Jadoen is onder de indruk van de Klim Op toren! De aannemer heeft, samen met de buurt, gemeente en CNME Maastricht van 'de overlast' een positieve kans gemaakt. Naar ontwerp van Maurer United architecten is een prachtige, begroeide en van tekeningen voorziene, bouwschutting gerealiseerd. Daardoor zijn er zelfs terrasjes ontstaan naast de bouwplaats.

 

Op 2 december 2016 werd ook de tijdelijke uitkijktoren 'De Klim Op' geopend. De toren is een belevenis op zich en wordt opgenomen in VVV-rondleidingen door de stad. Het platform biedt zicht op de bouw, maar ook op de Wyckerbrugstraat en binnenstad. De toren is beplant met klimop (door CNME Maastricht) en aan de stadszijde werd een groen kerst-kunstwerk met studenten van de groenopleidingen aan het Citaverde College geopend.

 

In 2017 gaan er nog een aantal aansprekende participatie-activiteiten plaatsvinden voor reizigers, omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. 

Groen en VITAAL convenant voor Eygelshoven!

Op donderdag 16 november 2016 zetten team ikgroenhet en Wonen Limburg hun handtekeningen op het samenwerkings-convenant voor de vergroening van Eygelshoven. De drie drijvende krachten achter team ikgroenhet (Jeroen Verbeek - Bureau Verbeek, Doenja Urlings - Jadoen en Mathieu Bruls - Bruls architect) zien veel kansen voor verbindingen tussen mensen en de groene plekken in het dorp Eygelshoven. 

Directeur Marty van Dam van Wonen Limburg heeft locaties op het oog waar de vitaliteit kan versterken. Bijvoorbeeld via een groenere omgeving die inwoners de ruimte biedt om sociale, culturele en economische activiteiten te organiseren. Ikgroenhet gaat aan de slag met Twan Vincken en Sandra Offermans als enthousiaste partners en betrokken ambassadeurs vanuit Wonen Limburg. Eerste doel is om al begin 2017 een pluktuin in 'Egelze' te realiseren en om verstopte andere terreinen te ontsluiten voor het dorp. 

 

Het convenant helpt de partners samen op weg. Met de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, stichting Durabillidad, bewonersplatform Kerkrade-Noord en de Provincie Limburg worden contacten gelegd. Wie sluiten aan? Gemeenten Landgraaf en Kerkrade zijn al partner van het project IBA-ikgroenhetNa een smakelijke, gezonde groene toost op de toekomst werd de ondertekening meteen gevolgd door een brainstorm en lijst van acties!

Studiedag PWH Heerlen

 

Op 10 november 2016 was Jadoen de centrale dagvoorzitter / gastvrouw van de jaarlijkse studiedag van het Peuterspeelzaalwerk Heerlen en het Peuterspeelzaalwerk Voerendaal.

 

Een lekker vol programma, informatief en creatief. In de middag veel workshops, waaronder twee van Jadoen over 'buiten spelen zonder speeltoestellen'. In Auberge De Rousch namen zo'n 110 enthousiaste professionals deel aan de studiedag.

De oogst: allerlei nieuwe ideeën, onderlinge ontmoeting en regelmatig ook een lach...  een geslaagde dag!


Een 'nieuwe' Carnissetuin in Rotterdam?

Het lag een tijdje stil, maar... er kwamen nieuwe kansen om de in 2015 opgedoekte oase, de Carnissetuin in Rotterdam Zuid, nieuw leven in te blazen. In 2017: samen met bewoners en vrijwilligers. Op een mooie plek in de buurt. Dus... let's go for it!

 

Eind 2016 vonden de vervolg-gesprekken plaats tussen de gemeente Rotterdam en de buurt. Via Ballast Nedam / Heijmans kreeg Jadoen de rol om (samen met ontwerpburo Buitenom uit Rotterdam) de initiatiefnemers / bewoners een aantal maanden te begeleiden.

Organisatie van grote IBA events in juni 2016

Jadoen organiseerde op 9 juni 2016 voor genodigden de IBA- bijeenkomst van ontwikkelgebied Stedelijke Parken in Hof van Gaia, Kerkrade. De verkenningsfase is afgesloten, IBA Parkstad gaat over op de uitvoering.
Op 9 juni was Jadoen ook moderator / voorzitter. 
Er waren 110 deelnemers in goede sfeer bijeen en ...
de locatie-aankleding kreeg een speciale eigen touch! 

 

Gastheer Rob Huppertz (Gaiazoo), IBA directie, gedeputeerde Eric Geurts, VVV directeur Anya Niewerra als keynote-spreker, een Stedelijke Parken - ambitiedocument ter ondertekening, een grote adhesiekaart die door allen van 'groene duimen' werd voorzien en de presentatie van gebrandmerkte IBA picknicksets ter adoptie in Parkstad. Het werd een vrolijke meeting!

Daarnaast heeft Jadoen, in opdracht van IBA Parkstad, op 25 en 26 juni 2016 een spetterend IBA-festival voor alle burgers (van jong tot oud) georganiseerd. Dit in nauwe samenwerking met Hanneke en Joyce (van team IBA) en de mensen van Museumplein Limburg.

Op zaterdag- en zondagmiddag was er een informatieve en actieve IBA-projectenmarkt, met de IBAscoop film en doe-dingen (zoek je schat, teken je tuin, maak je eigen zeefdruk en doe mee aan de speurtocht) voor kinderen. Iedereen kon ervaren wat een selectie aan IBA-projecten te bieden heeft, ideeën werden besproken en je kon voelen hoe 'dichtbij' IBA Parkstad komt. Met op zaterdag zo'n 300 en op zondag 1200 bezoekers: missie geslaagd!

Opstartfase IBA-ikgroenhet aan IBA opgeleverd

Met Bureau Verbeek en Bruls Architecten heeft Jadoen sinds maart 2016 intensief gewerkt aan de opstartfase van kandidaatproject IBA ikgroenhet.

 

Begin juli 2016 zijn het inspiratieverbeeldingsboek en de investeringsraming opgeleverd. De plannen worden gesteund door een breed draagvlak onder stakeholders (toeristisch ondernemers, bewonersverenigingen, natuurpartners) en geven de korte en langere termijn ambities van team ikgroenhet (de bureaus, IBA en de gemeenten Landgraaf en Kerkrade) weer.

 

Jadoen had speciale aandacht voor 'het IK en WIJ', dus voor de brede participatie & strategie binnen IBA ikgroenhet. En stond met de voeten in de modder. Op 18 juni realiseerden we (met 35 buurt-bewoners) alvast een aantal groene gevel- en voortuinen in Kerkrade!

 

IBA-ikgroenhet, groen jij met ons mee? 
Voor meer info zie 'www.ikgroenhet.nl'.

Bewoners en energiebesparing / het mijnwatersysteem

Onlangs kreeg Jadoen opdracht van de Mijnwater BV om mee te denken over het actief en creatief betrekken van bewoners bij de ambitieuze verduurzamingsopgave van hun huizen (energiebesparing en / of keuzes voor een andere energievoorziening) in Parkstad.

 • Welke inspirerende communicatie-ideeën zijn haalbaar en bereiken de burgers?
 • Hoe vertel je een 'technisch ingewikkeld' verhaal ook simpel en boeiend?
 • Kunnen kinderen een speciale rol vervullen bij het verduurzamen van huizen?
 • Wat zijn slimme keuzes voor een gezonde, groene, duurzame toekomst?

In het verleden heeft Jadoen al vaker met de het team van Mijnwater BV gesproken over een kidsconferentie, doe-dag of belevenis-fietstocht. Nu kunnen deze of andere ideeën uitgroeien tot een bredere strategie.

Want: zo'n mooi en vernieuwend duurzaam energieproject, van eigen bodem, dat moeten de Parkstad-burgers kunnen meebeleven! Daar mogen we echt trots op zijn. Zodat Parkstedelingen zeggen: hey, wij doen mee, wij zijn de ambassadeurs!  


Draagvlakverkenning BMV Hoensbroek Zuid

Eind februari 2016 heeft Jadoen, in opdracht van gemeente Heerlen, een draagvlakverkenning afgerond. In afstemming met de kindpartners (school en peuterspeelzaal), verenigingen en met de ontwikkelaar / toekomstige vastgoedeigenaar (Gemeente Heerlen) werd er een interessante puzzel van ruimten, eisen en wensen verkend. Na intensieve gesprekken, inspiratiebezoeken en workshops met de verenigingen en stichtingen die (multifunctioneel) gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe BMV Hoensbroek Zuid, was overduidelijk dat:

 • de nieuwe BMV heel erg welkom is en goed is voor de kinderen en de wijk....
 • maar ook dat het geboden programma niet voor alle maatschappelijke partners een goede toekomst biedt, terwijl velen nu wel naar tevredenheid gehuisvest zijn, bijvoorbeeld in MFC Gebrook, Ons Trefcentrum, De Koffiepot en elders.

Jadoen daagde de gemeente uit om duidelijke keuzes te maken. Het lukt nooit om iedereen op een plek 100% tevreden te stellen. Dus... hoe breed wordt de nieuwe BMV? Wat kan er in de toekomst in de Muziekschool gebeuren en wat op andere, nabije locaties? Welke ondersteuning krijgen verenigingen die (op eigen verzoek of noodgedwongen) elders onderdak gaan zoeken?
En de hamvraag: moet het MFC Gebrook eind 2017 wel gesloopt worden of kan gedeeltelijk hergebruik / verzelfstandiging van deze accommodatie ook een slimme oplossing zijn?

Na oplevering van het eindrapport nam het College / de Raad in Heerlen in maart 2016 een -in de ogen van Jadoen- dapper besluit. De nieuwe BMV komt er, met alle kansen voor kinderen, buurt en wijk, met zaaltje en ruimten voor verenigingen. Maar: ook (de zalen van) het MFC Gebrook kunnen een toekomst krijgen, mits een commercieel ondernemer het aandurft om deze locatie over te nemen en tot succes te brengen. Daarmee wordt er naar verenigingen geluisterd en kan de wijk Nieuw Lotbroek en heel Hoensbroek Zuid zich op alle fronten versterken.

Hoera!


Tussentijdboek Hoensbroek Aldenhof verkrijgbaar

In opdracht van de gemeente Heerlen heeft Jadoen haar aanpak voor tijdelijke creatieve, sociale en fysieke participatie-projecten in en om Aldenhof beschreven. Samen met veel beeldmateriaal en een prachtige tijdlijn die loopt van 2011-2015 is het een kleurrijk boekje geworden. Een boekje met tips en trucs over de aanpak en ervaringen van mensen die aan de Tussentijd hebben meegedaan. Interesse?

Vraag na bij gemeente Heerlen of Jadoen.


Interview Zuiderlucht: 'de Amazone begint in je voortuin'

'De Amazone begint in je voortuin!'

 

Dat is de titel van de tekst in de IBA Bijlage nr.3 van Zuiderlucht-magazine, nov. 2015.

 

Een inspirerend duo-interview van Bureau Verbeek en Jadoen door Emile Hollman leidde tot een artikel in dit magazine en wellicht ook tot toekomstige samenwerking.

 

De grappige foto is genomen door fotografe Edith Eussen, in de stadslandbouw-tuin van Carbon6.
Kijk op: www.zuiderlucht.eu.

 

PS: vrijdagmiddag 13 november hebben we met een groep ondernemers, Citaverde en Walas geoogst in de bakken van Carbon6: aardperen, crosne, venkel, wortel, rode kool en à la Jamie Oliver heerlijk vers gekookt!


Voorzitter Intern Beraad Housing Westelijke Mijnstreek

Het convenant 'Housing Westelijke Mijnstreek' werd in 2015 ondertekend door de gemeente Sittard-Geleen-Born, zorgaanbieders (intramuraal / GGZ) en woningcorporaties. Inmiddels staat de organisatie en is het 'Beraad' ingericht om klachten over aanvragen voor huisvesting te behandelen. Cliënten die na een periode van opname of na een dak- en thuisloos bestaan toe zijn aan zelfstandig wonen kunnen bij Housing een aanvraag doen. Dat gebeurt zo'n 35 keer per jaar. Niet alle aanvragen worden naar tevredenheid van cliënten opgelost. Er kan een klacht ontstaan. Jadoen zal vanaf oktober 2015 als onafhankelijk voorzitter het Beraad gaan leiden, dat in zo'n geval bijeen wordt geroepen. Een mooie klus in het veld van de sociale huisvesting.

Meer info over Housing? Kijk op: www.levantogroep.nl

Opening 11/9-2015 en drukke open dag 13/9-2015 in Aldenhof

Nu ook wethouder Clemens het gebouw officieel heeft geopend, het Aldenhofkoor ons heeft toegezongen en de kids van de basisschool op 11/9/2015 samen hun nieuwe logo hebben gemaakt is Aldenhof klaar voor alle gebruikers en is Jadoen echt klaar. Hoera hoera hoera!

Op zondag 13 september 2015 organiseerde Jadoen tot slot, in nauwe samenwerking met de vaste Aldenhof-partners en met Schunck muziek & dans en de vliegerclub uit Oirsbeek, een grote open dag. En het was druk! Zo'n 1000 mensen uit Hoensbroek en omgeving, van 0 - 90 jaar kwamen kijken. Het gebouw werd bewonderd. Overal was activiteit. Er werden serenades gebracht door de Hoensbroekse muziekgezelschappen. Een heerlijke start van de BMV!

Gastcollege aan de MCD opleiding in Rotterdam

Op 30/9-2015 was Jadoen uitgenodigd om een gastcollege te geven aan de Master City Developer* opleiding in Rotterdam (EUR/TUD). De studenten (ervaren vakgenoten) volgen de module 'de weerbare stad' over stedelijke ontwikkeling en innovaties / interventies om minder sociale tegenstelling en meer weerbaarheid op sociaal en economisch vlak op te bouwen.

 

De colleges van 30/9 gingen over 'sturing in tijden van transitie' met als special 'burgers aan het roer'. Hans Boutellier schetste theoretische kaders voor de improvisatiemaatschappij, Peter Pol vertelde over een opgerichte coöporatie en Jadoen liet de praktijkaanpak 'De Tussentijd' zien. De studenten sluiten de module medio oktober af met een groepsopdracht en persoonlijk essay.  
                                         *Doenja Urlings volgde in 2005-2007 zelf de volledige MCD-opleiding.

Kinderen nemen Aldenhof alvast in gebruik

Op vrijdag 10 juli 2015 is het zo ver, de basisschoolklassen en peutergroepen zijn in Aldenhof getrokken om de nieuwe plek te verkennen, net voor de start van de zomervakantie. Je kon al een beetje zien hoe het gebouw straks ingericht wordt, de 30 bijzondere stoelen (zie deze website Jadoen - ontwerp) zijn klaar en al die kinderstemmen klinken geweldig in de ruimten!

We hielden een fijn en zomers warm festijn, met ballonnen-wandeling of een paardentram-rit. Het open knippen van de deur, peuter-ballonnenwedstrijd en een lied van de school voor het nieuwe gebouw. En: een gezonde buitenlunch.

 

Ook het gelegenheidskoor Aldenhof zong ons toe en we bedankten heel veel vrijwilligers met een heerlijk lokaal honingpakketje. Jadoen (3 jaar lang de spil als projectleider) glom van trots, minstens zo hard als alle anderen!


Jadoen wordt geïnterviewd op TV: IBA talk - 2

Op 21 mei 2015 werd Jadoen in een gesprek over IBA-projecten geïnterviewd over haar beide winnende kandidaatprojecten: MIJNgame en Aldenhofpark. Daarnaast kon HEEMwonen het kandidaatproject Superlocal voor Bleijerheide/Kerkrade toelichten en kwam de TH Aachen in beeld met gedachten over de Heerlense woonboulevard. Klik maar op de link naar het filmpje... de eerste 8 minuten en aan het eind komt Doenja Urlings aan het woord.

 

Op de IBA inspired bijeenkomst van 12 mei heeft Jadoen een oproep gedaan om veel meer met het onderwijs en de jeugd te doen tijdens de IBA. Talentontwikkeling met kennismaking en kennisoverdracht tussen leerlingen en IBA-projectleiders, zodat die kids (als zij hun eigen stappen zetten) in 2020 weten wat je als ambitieuze professional in onze regio kunt doen.

IBA kent de kandidaat-status toe aan 2 Jadoen projecten !!

* Op 10 mei is Maurice van Opdorp (Made in Melon, partner in MIJNgame) overleden, Maurice werd slechts 33 jaar oud.


Spannend en inspiratievol, 292 IBA-voorstellen! Een rijke oogst, veel uit de eigen regio, echt hartstikke goed! Op vrijdag 17 april 2015 maakte IBA Parkstad de oogst van de Open Oproep bekend. Na een intensieve selectie op basis van de IBA kwaliteitscriteria zijn er 39 voorstellen tot 'IBA kandidaat' benoemd, waaronder... 2 projecten van Jadoen. Hoera hoera!

 

Zowel MIJNgame, wordt MIJNstad ook JOUWstad (i.s.m. Made in Melon*) als Aldenhofpark Hoensbroek (i.s.m. DAT architecten, Buitenom, BplusB en Frans Boots Advies) zijn kandidaat. Het 3e project 'Talentenverkenning, op tour met scholieren' biedt in de toekomst nog kansen om, in aansluiting bij ideeën of in samenwerking met partners, tot bloei te komen.
De felbegeerde blauwe IBA button(s) voelde(n) bijzonder goed! ... En nu verder!

 

We gaan het traject in om van kandidaat naar project en uiteindelijk het IBA-label te komen. Zodat we in 2020, bij de IBA-expo, een sterker Parkstad met Jadoen-bijdragen kunnen zien. 

NL doet in Aldenhof, weer heel geslaagd!

NL doet was vrijdag 20 maart 2015 druk en goed!

 

We hebben:

- de eclips gezien

- samen gelunched (Radar: dankjewel)

- het eerste optreden van gelegenheidskoor Aldenhof 'in the open air' beleefd

- de ontmoetingsplek ontmanteld en alle planken geschuurd (nu kan Radar verven)

- het Bijenkasteel klaar gemaakt voor de opknap verfbeurt (en daarna: de bijtjes!)

- bloembakken met bijenplanten beplant.

 

Een krantenartikel vertelt over het koor. Niet alleen Jadoen heeft 20 maart 2015 hard gewerkt. Samen met ieders krachten hebben we bergen verzet! 


MCD (master city developer) spatial talks

13 januari 2015 dineerde Jadoen met de MCD-3 plaats, we hebben over het gebiedsontwikkelingsvak en de MCD-opleiding gesproken.

 

Bekijk het geschreven artikel op www.gebiedsontwikkeling.nu.


30 re use stoelen als bijzonder welkomstkado voor Aldenhof

Uit het gesloopte speeltuingebouw is een serie stoelen gered die, onder leiding van Jadoen worden opgeknapt. Ze komen straks in de algemene ruimten van de nieuwe BMV Aldenhof te staan. 30 betrokken mensen zijn gevraagd om ieder een uniek ontwerp voor een stoelbekleding te maken. Samen met het team van Radar en de dames uit Hoensbroek worden de 30 stoelen opnieuw bekleed. Zo ontstaat er een unieke stoelenfamilie!

Een maquette met het bekledingsontwerp voor een van de 30 stoelen: stoel van Janne.


Publicatie in Stedebouw en Architectuur, maart 2014

S&A artikel maart2014_Tussentijd.jpg
JPEG-bestand 1.3 MB

Samen met Carolien Oomes (Buitenom) heeft Jadoen een artikel over de aanpak 'De Tussentijd' gepubliceerd in het vakblad Stedebouw en Architectuur. Hoensbroek is 'hot topic'! Klik op het bestand hiernaast om het artikel te downloaden.


Schatkist bij start bouw Aldenhof op 11 maart 2014 begraven

Samen met de peuters van peuterspeelzaalwerk Heerlen, veel andere kinderen, ouders, professionals, omwonenden en partners heeft Jadoen de start bouw gevierd. Een grote met schatten gevulde 'schatkist' is door BMV-aannemer Wijnen Bouw uit Someren begraven. Jong en oud Hoensbroek genoot: van de zon, positieve energie, schatkist-bonbons, ballonnen, rode loper. Met een gouden sleutel werd de kist gesloten en deze afspraak werd gemaakt: over 50 jaar graven de peuters van nu de schatkist weer op!

Sloop LTS buurt gestart en gaat verder!

Maandag 6 januari 2014 is om 8.00 uur gestart met de sloop van de eerste flatblokken in de LTS buurt. Dat is verdrietig, maar ook fijn. Want: eindelijk wordt er plaats gemaakt om de nieuwe BMV Aldenhof te kunnen realiseren! Een bakje troost kwam uit de thermoskannen van Jadoen en Woonpunt. Op woensdagochtend 8 januari hebben alle kinderen van beide basisscholen een prachtig aanmoedigingsconcert gegeven voor de sloper. In het zonnetje 'lawaai maken', dat geeft bijzondere herinneringen. Download het filmpje!

 

Inmiddels is al het puin van de BMV-locatie verwijderd. Woonpunt gaat vanaf 27 februari verder met het een voor een slopen van de flats tussen Aldenhof- en Pastoor Schleidenstraat.


filmpje lawaaiconcert_08012014.html
HTML-document 50.7 KB

Definitief ontwerp Aldenhofpark getekend en doorgerekend!

Het DO-boek d.d. 25-10-2013 met illustraties van het ontwerp voor Aldenhofpark is opgeleverd door B+B+B. Het ontwerp is doorgerekend. De grondexploitatie (GREX) is sluitend, beeldkwaliteit is omschreven, er is akkoord over de grondtransacties. Alle stukken samen vormen de basis voor het bestemmingsplan en voor realisatie van Aldenhofpark.
Op 7-1-2014 is positief besloten en dus in de Raad van Heerlen een mijlpaal bereikt!

 

Het Aldenhofpark: een groot groen park, de BMV met schoolplein en speelhof in de noordrand, complex Grevengoed (met uitbreiding en vijver) in de noordwesthoek,
30 vrijstaande en twee-onder-een-kap laagbouw (levensloopbestendige) woningen aan de oost- en zuidrand en een plek (zuidwest zijde) waar in de toekomst nog maximaal 24 appartementen (in 2 lagen) mogelijk zijn. Er wordt veel gesloopt (189 woningen), maar 36 appartementen langs de westzijde van de Pastoor Schleidenstraat blijven staan. De groene parkruimte wordt ingericht met verhoogde scheggen, formele (dieper liggende) paden en informele paden, bankjes, bomen en bloemen, een motoriekparcours voor jong en oud met een speelveld en beweegtoestellen en natuurlijk met de succesvolle Tussentijd resultaten:

het Bijenkasteel, de Ontmoetingsplek en de Windbloemen.

 

Op maandag 2 december was een brede informatieavond over de Hoensbroekse projecten. Jadoen stond in de Aldenhofstand. De avond verliep prima! 

Bijeenkomst verleden-heden-toekomst: 28 oktober 2013

Een warm welkom in Hoensbroek, dat was er voor velen op maandag 28 oktober !

In een de leegstaande flats aan de Mgr. Nolensstraat kwamen oud-bewoners, buurtbewoners, projectteamleden en Jadoen, BMV-partners en de bestuurders van Gemeente en Woonpunt bijeen. Want... we gaan steeds meer van de veranderingen zien in de wijk. Dat betekent dat we nu echt afscheid nemen van het oude en met het nieuwe beginnen.

In het pand werd een tijdelijke tentoonstelling met sfeervolle beelden van de oude LTS-buurt, van het heden en van het toekomstige Aldenhofpark ingericht. Heeft u nog mooie foto's of andere beeldende herinneringen?

Laat het ons weten, net zoals de Heemkundevereniging, familie Copier, Alcander,  SDHC, HBV, familie Spijker en de kunstenaars van ORT theater 'De Onzichtbare Stad' dat deden! 


BMV huur- en bruikleencontracten getekend

Op 21 juni 2013 is het definitieve ontwerp voor de BMV Aldenhof goedgekeurd, ook zijn meteen de contracten met partners getekend.


Dat is goed nieuws, het betekent dat de BMV dóór gaat en we nu bestekken uitwerken en de aanbesteding voorbereiden. Dit najaar wordt er dus gesloopt en in 2014 wordt er gebouwd! Jadoen zegt: YES!


blik vanuit de lucht op BMV
blik vanuit de lucht op BMV
voorgevel BMV aan het park
voorgevel BMV aan het park

Minister Blok bezoekt bijenkasteel Aldenhof

 

Op maandagmiddag 27 mei 2013 bezocht minister Blok samen met een gevolg, waaronder gedeputeerden Lebens en Koppe (provincie Limburg), burgemeester Depla en wethouders De Wit en Braeken van Heerlen, de Aldenhof.

 

Hij werd voorgelicht over krimp en herstructurering, sprak geïnteresseerd met (oud-)bewoners en huurders en met een imker van Honingrijk. En ... hij stond bovenop ons Bijenkasteel.

 

Jadoen gaf de bestuurders een potje lokale honing (:-)) mee en informatiesheets over de projecten in De Tussentijd. En schoot snel mooie plaatjes van het gezelschap, lopend over het pad tussen de Windbloemen. De zon scheen volop!

Op maandagmiddag 27 mei 2013 bezocht minister Blok samen met een gevolg, waaronder gedeputeerden Lebens en Koppe (provincie Limburg), burgemeester Depla en wethouders De Wit en Braeken van Heerlen, de Aldenhof.

 

Hij werd voorgelicht over krimp en herstructurering, sprak geïnteresseerd met (oud-)bewoners en huurders en met een imker van Honingrijk. En ... hij stond bovenop ons Bijenkasteel.

 

Jadoen gaf de bestuurders een potje lokale honing (:-)) mee en informatiesheets over de projecten in De Tussentijd. En schoot snel mooie plaatjes van het gezelschap, lopend over het pad tussen de Windbloemen. De zon scheen volop!


Bijenkasteel arriveert op 2 april 2013 in Aldenhofpark

Links: Bijenkasteel (Beecollective/Meier+Moor). Rechts: De bestaande luifelconstructie.
Links: Bijenkasteel (Beecollective/Meier+Moor). Rechts: De bestaande luifelconstructie.

Jadoen is opgetogen, op dinsdag 2 april is het kasteel met zwaar materieel naar de Aldenhof verhuisd. Een spektakel om te zien! Het was spannend, maar is gelukt: het kasteel staat. 

Heerlen heeft de zwart stalen luifelconstructie van het Gebrookerplein  'ge-re-used' om een Bijenkasteel te realiseren naar uniek ontwerp van Beecollective/Meier+Moor: een kasteel met dakterras en toren, met Bijenvlag in top. De bijenvolken komen er aan, net als bloemetjes (kruiden, groenten, bloemen) om het Bijenkasteel heen, allemaal om mensen te plezieren en om de bijtjes te voeden! Zie ook het krantenartikel hieronder.

Met medewerking van: Beecollective (Meier+Moor / Studio Kernland), Honingrijk, Gemeente Heerlen, aannemer Zelissen uit Sittard, Citaverde college, Erkens Agro, Stichting Radar, vrijwilligers Nedcarteam, ondernemers Gebrookerplein en omwonenden van de Aldenhof.

Opening Windbloemen Tussentijd Aldenhofpark

Ze zijn prachtig geworden! De windbloemen, die Buitenom heeft ontworpen, zijn op vrijdag 25 januari 2013 onthuld. In de sneeuw, voorzichtig arm in arm schuifelend en met zelfgemaakte soep en hapjes na. Het is gelukt, dankzij de inzet van een groepje dames uit Hoensbroek. Samen met Alcander en Jadoen hebben zij de windzakken gemaakt. Zo werd een uniek ontwerp gerealiseerd in de Tussentijd in Hoensbroek. Echt Jadoen in 2013: durf, trots en samenwerking!
De windbloemen deinen op de wind en brengen een fier en fragiel accent. Kom kijken!

 

Dank voor alle bijdragen, de expertise van Fleximac en Horst4dsign en sponsoring van SDHC, Peuterspeelzaalwerk en Radar om de 8e windbloem mogelijk te maken.

 


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959