Van harte welkom op de website van Jadoen!


Jadoen: Ontmoeten en organiseren met bewoners èn professionals, samen goede plekken en sfeer maken!

Doenja werkt aan: herstructurering, positieve en creatieve place-making, burgerkracht, brede participatie, kennis- en talentontwikkeling, vergroening, duurzaamheid, gebouw- en gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld als: 

verbinder in de openbare ruimte en in multifunctionele gebouwen, bijv. samen op een goed ontwerp aansturen, of door programmering van sociaal-maatschappelijke initiatieven de nieuwe 'broedplaatsen' laten bloeien,

organisator van 'vergroening' of 'beleving' door en voor bewoners en ondernemers in hun leefomgeving,
inspirator voor binding en creativiteit, een thuisgevoel realiseren in tijden van verandering.

Doenja staat altijd open voor inspiratie / uitdagingen, zeker bij maatschappelijk actieve 'wonen-, onderwijs-, zorg-, cultuur-, welzijn-' organisaties. Doenja werkt het liefst in de regio Zuid Limburg. Daarnaast is zij actief en ervaren als toezichthouder in de volkshuisvesting, momenteel bij Woonwenz (Venlo) en Woonik (Nederweert-Stramproij).

 

Jadoen begeleidt organische processen, trekt projecten, organiseert bijeenkomsten en activiteiten, is dagvoorzitter / moderator en geeft voorlichting 'over haar vak' op scholen.  

 

Jadoen zoekt vaak samenwerking en brainstormt graag mee over projecten en andere innovaties in de regio Zuid Limburg. Jadoen = Doenja Urlings.

KWARTIERMAKER van DE RINK in MAASTRICHT

In opdracht van Elisabeth Strouven Fonds uit Maastricht is Jadoen in maart 2024 met veel plezier aan de slag gegaan als kwartiermaker in 'de Rink'. Dat is de nieuwe naam voor het recent door het fonds aangekochte grote ronde gebouw aan de rand van Caberg. Hier bouwen we aan een 'nieuwe huiskamer voor de stad'. 

 

Als kwartiermaker maakt Doenja deze verborgen parel klaar voor een nieuwe toekomst. Ze helpt en verbindt de lokale initiatieven die er sinds begin 2024 gehuisvest zijn, organiseert en faciliteert culturele en sportieve activiteiten, experimenteert -nu dat nog kan- met ruimtes en programmering.
In de Rink kunnen mensen talenten ontdekken, hulp krijgen èn geven en anderen leren kennen. 

 

Ook begeleidt Jadoen de langzame transformatie van (het interieur van) het hele gebouw en van het grote groene terrein rondom. En dat kan alleen maar samen!

 

De komende jaren veranderen we deze voormalige gesloten instelling voor de jeugdzorg van Xonar en SEYS naar 'de Rink': een open, warme en verwelkomende plek in Maastricht waar 'mens', 'cultuur' en 'natuur' de ruimte krijgen.

 

Kom eens kijken, bel me en maak een afspraak (06-54338959). Je bent van harte welkom!

MODERATIE kennisbijeenkomst 'Regio's aan de Grens'

“Verbinding geeft energie!”
Op 7 november 2023 heeft Jadoen deze kennisbijeenkomst met zo'n 55 deelnemers geleid.
Ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwamen naar Heerlen. Samen met medewerkers van gemeenten en provincies, werkzaam in regio’s aan de grens, zoals Parkstad, kwamen zij bijeen om kennis uit te wisselen en te bouwen aan een netwerk-community.
We gingen de diepte van de Sociale Agenda in: wat werkt wel of niet, bijvoorbeeld bij het tegengaan van Armoede en het bevorderen van Gezondheid en Vitaliteit.

Het was na een start in Bad Nieuweschans (Groningen, voorjaar 2023) de 2e bijeenkomst van het kennisuitwisselingstraject Regio’s aan de Grens. Ditmaal georganiseerd door Michèle Van Den Bragt en Sandy Deckers van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Na een welkom door Saskia Franssen (BZK) en inspiratievolle aanmoediging van Jordy Clemens (wethouder Heerlen) plus een videoboodschap van gedeputeerde Marc van Caldenberg van Provincie Limburg gingen we van start. In een interview met Peter Bertholet (directeur-secretaris van Stadsregio Parkstad Limburg) kregen deelnemers een blik op de historie en wijze van samenwerken in Parkstad. Daarna volgde een boeiend gesprek over wat wel en niet werkt in de aanpak op deze thema’s en in de organisatie van de samenwerking.
Het Ministerie VWS gaf aan actief de verbinding met de (grens-)regio's op te gaan zoeken.
Door Famke Ten Brinke en Alex Schepel van Expertisecentrum 'Sterk uit Armoede' werd ingegaan op de (betaalde) inzet van ervaringswerkers bij het aanpakken van deze thema’s.

‘s Middags waren er workshop-excursies naar de Bovengrondse Vakschool in Heerlen en naar Vie in Kerkrade. Diverse projecten en programma's stonden centraal in de workshops:

“#Trendbreuk”, “#Pluswijken”, “De Bovengrondse vakschool” en "#Energiearmoede" met de ondersteuning van de WoonWijzerWinkel Limburg. Volop verhalen en inspiratie uit de praktijk!

Daarna, op de centrale locatie in Carbon6, maakten we de balans op en werd er geborreld.

Het kennisuitwisselingstraject wordt gefaciliteerd door de Ministeries van BZK, SZW en VWS. Het is georganiseerd voor en door de regio’s aan de grens. Het draait om het leren van elkaars aanpakken rondom energiearmoede en gezondheidsachterstanden. Soms zorgt de grensligging voor gelijksoortige vraagstukken, soms juist niet. De volgende fysieke bijeenkomst zal in het voorjaar van 2024 in de Provincie Zeeland (Zeeuws Vlaanderen) worden georganiseerd.


> Meer weten, stuur een mail aan: Postbus.Regiosaandegrens@minbzk.nl

Zie ook: https://lnkd.in/eyeTGepZ of #elkeregiotelt #samenwerking #regiodeal #trendbreuk #energiearmoede #gezondheid #poweredbyparkstad


(met dank aan de Provincie Limburg voor fotografie en verslaglegging)

PARTICIPATIE CENTRUMPLAN SCHINVELD

Demissionair Minister van BZK Hanke Bruins Slot kwam op maandag 28 augustus 2023 op bezoek in Schinveld. Ze sprak daar met verschillende bewoners en ondernemers (het participatie-proces georganiseerd door Jadoen, i.o.v. Gem. Beekdaelen).

ZO Nieuws maakte er een mooi filmpje van:

www.zo-nws.nl en # Schinveld

Begin mei 2023 is Jadoen gestart met een opdracht voor de Gemeente Beekdaelen (mijn thuisgemeente, hoe bijzonder is dat?!). In het projectteam voor centrumplan Schinveld, werkt Doenja aan de participatie van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Het eerste doel was om in najaar 2023 een masterplan (met bijlagen) en bidbook (voor de regiodeal), verrijkt met de visies van participanten, naar het College B&W en de gemeenteraad te brengen.

Uit enthousiaste groepsgesprekken, thema-avonden en 1-1 interviews is een klankbordgroep ontstaan die gedurende het hele centrumplan-proces actief blijft meedenken. In thematafels verdiepen we met kleine groepen deelnemers bepaalde onderwerpen. En op halfjaarlijkse brede dorps-informatie-avonden worden de inwoners van centrum Schinveld bijgepraat.

 

De minister kwam naar Schinveld en ook onze gouverneur Emile Roemer bezocht het dorp.
Op 31 oktober 2023 stemde de gemeenteraad unaniem in met het masterplan. Mooi!

ONTWERP OMGEVING KINDCENTRUM PASSART

 

 

 

 

 

 

In opdracht van de Gemeente Heerlen heeft Jadoen in de Passart een mooi project geleid.

Via goede samenwerking met de ontwerpers van Bureau Verbeek en partners zoals Innovo, Basisschool St.Paulus, Peuterspeelzaalwerk Heerlen, Buurtpunt Passart (o.a. Jens, Alcander) is een definitief ontwerp opgeleverd voor de directe omgeving van de nieuwe Paulus school.

 

Het gebouw-ontwerp is van Architectenzaak. Het buitenterrein bestaande uit schoolplein en omliggend gebied - waarin vooral de aansluiting met het Laurierpark opvalt - heeft vorm gekregen door inbreng vanuit de buurt en ouders en wensen vanuit alle partners. Geen eenvoudige klus, gezien het beperkte beschikbare budget en de precieze inpassing. Realisatie vroeg om fasering en om aanvullende bijdragen. Na een scherpe financiële doorrekening en overtuigende 3d-visualisaties wordt het definitieve ontwerp inmiddels grotendeels gerealiseerd.

OPENBARE RUIMTE en BELEVINGSCONCEPT


In centrum Heerlen ligt het Romeins Kwartier, een fijn deel van de stad om te wonen, te ondernemen en te beleven. Deels binnen en deels buiten de Cityring. Het is dé plek waar de sporen van het Romeinse Verleden zichtbaar worden gemaakt. Hier lag de kruising van twee doorgaande Romeinse wegen (Via's) en hier kun je nog de thermen van Het Thermenmuseum (het oudste gebouw van Nederland !) zien. Dit museum wordt over enkele jaren helemaal vernieuwd en gaat dan het Romeins Museum heten. De Vondst en Restaura (archeologisch en restauratie centrum) zijn sinds 2018 in het Romeins Kwartier gesitueerd. Het Nederlands Mijnmuseum is in 2022 verhuisd naar dit stukje stad (in pand Kneepkens). Het nieuwe Stadskantoor en het gerenoveerde Raadhuis voor de Gemeente Heerlen voegen publieke functies en levendigheid toe. Dit gebied wordt verrijkt met de groene Stadshof -  een verbinding tussen de Geleenstraat en het Raadhuisplein. En wellicht komt Zuyd Hogeschool terug?


Als projectmanager voor de (her-)inrichting van de Openbare Ruimte in het Romeins Kwartier en tegelijkertijd ook (deels) projectmanager van het programmatische BelevingsConcept Romeins Kwartier was Jadoen met partners en het team van Gemeente Heerlen aan de slag. 

 

In de samenwerking met vele partners zijn heel wat zichtbare resultaten geboekt, zoals:

- de Romeinse Route (een 1 EURO Booqi van Visit Zuid Limburg met veel verassingen):  
  podcasts, geocache, 14 plekken-wandeling en 3 virtuele video's op zuiltjes aan de route

- de Archeologie werkplaats voor publiek i.s.m. RAAP in de zomervakantie waar je zelf  
  vondsten kon verwerken die uit de graafwerkzaamheden van het Mijnwatertracé kwamen
  (zoals een munt, aardewerk, de romeinse weg: bekijk sfeerverslagen, VLOG's en interviews)

- een visiekader getiteld VIA-VIA 2020-2040 voor het Romeins Kwartier (MAURER UNITED)

- een definitief ontwerp voor het Coriovallumstraatje (westelijke deel) en voor de Dr. Poelsstraat (stukje Quattro - Cityring) en voor het Raadhuisplein in Heerlen (alle met MAURER UNITED)

- een structuurontwerp voor het Raadhuisplein (STUDIO STAD) 

- het project met 33 vitrinekastjes met Romeinse artefacten in de vele winkel-etalages, waardoor het Romeinse verleden 24/7 te beleven valt in de Heerlense binnenstad

- een onderzoeksfase en video over de Supersteen (STUDIO STAD / ATELIER NL)

- de nieuwe websites www.romeinskwartierheerlen.nl en www.visitromeinskwartier.nl

- een doordacht logo voor het Romeins Kwartier Heerlen

- nieuwe beleefroutes over de andere bepalende tijdperken, zoals de Pungelroute en de mini-mijnwerkers-murals over het Mijnverleden in Heerlen, van en naar pand Kneepkens.

 

En... er is door Jadoen een boekje gemaakt over de 'beleving van het romeins kwartier'.
Dit mooie boekwerk over 4 jaar belevingsproject werd zomer 2023 gepresenteerd.

 

Wil je meer weten?

www.romeinskwartierheerlen.nl

www.visitromeinskwartier.nl

 

BUURTSPEELPLEKJE GRIJZEGRUBBEN

Tja... van maart t/m mei 2020 lag bij Jadoen bijna alles stil. Corona overheerste de wereld.

Projecten werden uitgesteld of afgelast, deadlines maanden verschoven. In deze tijd van weinig contact: niet de buurten of wijken in, geen samenwerkings-activiteiten, iedereen thuis, hebben we het plan voor ons buurtspeelplekje naast de jeu de boules-baan Corona-proof gerealiseerd.
Met veel hulp uit de buurt en van het bestuur van de buurtvereniging Griezegrubbe.

 

Stap voor stap:

Naast de in 2019 al ontworpen en aangelegde jeu de boulesbaan hebben we in onze buurt nu ook een speelplekje ontworpen. Maar om dat te realiseren was heel wat nodig:

- aangemeld bij kern met pit en pitch gehouden (met tafelmaquette en allerlei verrassingen)

- subsidie-bijdragen en sponsoring bijeen gebracht

- oude stammetjes en 3 omgevallen bomen uit het bosje van Sjef en Mia gehaald

- alles zagen, ontvellen en de koppen afschuren

- het gras weghalen en met een gatenboor het parcours uitzetten

- alle palen er in en de evenwichtsbalk gemonteerd

- dikke laag houtsnipper-ondergrond aangebracht.

- twee duikelstangen tussen de 3 hogere palen gemonteerd.

 

En toen mochten we i.v.m. Corona de plek niet feestelijk openen.... dat gebeurde pas in 2021.

Het is mooi geworden en geschikt voor jong èn oud. Iedere woensdagmiddag word er door een groep inwoners ge-jeu-de-bouled. Er is een 'moele en boele groepsapp'. Daar word je blij van!

Want, wat wil je nog meer, bewegen in de buitenlucht onder de kersen- en walnotenboom?

IKGROENHET

Na de vele tuinfestivals in de jaren 2017-2021 (ook deels in coronatijd), alle nieuwe m2's groen, alle blije inwoners, een fijne samenwerking met partners (speciaal gemeente Landgraaf) en volop sociale ontmoetingen.... ronden we IBA-project ikgroenhet in april 2022 af met een sociaal samenzijn en een laatste, grote aanplant-actie in de openbare ruimte, onderaan de trappen van de Wilhelminaberg. Naar ontwerp van Bureau Verbeek. Ook wonnen we in 2022 de landelijke Steenbreektrofee voor professionele projecten!

 

Wij (Bureau VERBEEK en Jadoen) zijn heel trots op de bereikte resultaten! 

Ga jij ook jouw groene wensen voor een voortuin, geveltuin of buurtfragment realiseren?
De amazone begint immers in je eigen tuin!

 

Vanaf 2023 gaat de gemeente Landgraaf zelf verder met een opvolger van ikgroenhet, namelijk het project Greunste mit? De aanpak en voorwaarden zijn gewijzigd, het doel blijft vergroenen!

NATUURTUINEN JEKERDAL CNME MAASTRICHT&REGIO

Jadoen heeft haar mooie opdrachten bij CNME Maastricht en regio afgerond en overgedragen. In 2017 werkte Doenja aan project groenmee! in de stad. Wat was de opgave in 2018 en 2019?

 

De planvorming (met draagvlak van onderop) en het fysiek voorbereiden van de transitie van Natuurtuinen Jekerdal naar een moderne groene werk- en bezoekerslocatie. Plus ondertussen het managen van de huidige Natuurtuinen en samen werken aan gastvrijheid en thuisgevoel voor vrijwilligers, medewerkers en bezoekers / huurders. Hoe? Door alle ruimte te bieden voor verbinding met de stad: open huis voor de buren, onderzoekende lessen voor leerlingen en studenten, activiteiten met zorgclienten uit de omgeving, IVN, yoga, salutogenese en o.a. de kidsnatuurclub... Zo worden de tuinen een dierbare plek voor veel meer Maastrichtenaren.

 

Resultaten:

 • een prachtig en breed gedragen plan voor de transitie (t/m VO-fase afgerond),
 • de komst van tijdelijke buiten-BSO activiteiten van MIK Kinderopvang in de kas,
 • procesafspraken en een startontwerp voor een kinder-ravotplek in de tuinen
 • in 2018: 5400 bezoekers, 199 x en in totaal 900 uur aan verhuringen, opleidingen, cursussen en schoollessen en 350 x deelname aan de kidsclub.
 • succesvolle open tuinen dagen, plantenmarkt, boeren&burenmarkt (buurderij), stadslandbouwnetwerk-bijeenkomsten, natuurfilmfestival, midzomernacht e.d.

en ... in de zomer van 2019 is door team van vrijwilligers en medewerkers, onder leiding van Jadoen, heel erg hard gewerkt op de Natuurtuinen om de voormalige materialen/machine-werkplaats te verbouwen naar een frisse en vrolijke onderwijswerkplaats. Hier werden in schooljaar 2019-2020, onderwijsmaterialen en leskisten uitgeleend aan scholen en voor educatieve activiteiten. Kom je eens kijken in de tuinen waar vrijwilligers aan het werk zijn?

SPIL IN DE WIJK 2019: BEKIJK DE AFTERMOVIE!

Kijk en herkijk de beelden, om de sfeer van spil in de Wijk in Wittevrouwenveld Maastricht nog eens te beleven. De evaluatie is gehouden, het organiserende team opdrachtgevers start half september weer op met als doel... donderdag 18 juni 2020: de 4e netwerkconferentie SIDW!

 

Jadoen organiseerde op 20 juni 2019 weer samen met een mooi team vanuit provincie, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsstichtingen de derde netwerkconferentie SIDW19. Een dag vol inspiratie en ontmoeting voor en door Spillen en hun buddy's! SIDW19 speelde zich af rond het Leeuwenparkje in het Wittevrouwenveld, Maastricht.

 

Het Centrale thema Spil in de Wijk 2019 was: 

'Wat verwacht je van mij?' Vasthouden e/o loslaten.

 

Het nieuwe magazine van SIDW20 is klaar!

Zo ziet de kaft er uit..., klik op de bestandsdownload om het magazine te lezen.

 

Op de terugkom-evaluatie in augustus 2019 hebben we samen met workshopleiders de SIDW-resultaten bekeken: evenement ruim binnen begroting gebleven, 14 mogelijkmakende partners, 275 'geregistreerde' deelnemers, mooie stijging en gewenste spreiding naar Noord en Midden Limburg en de Zorgsector. Ook gezamenlijk goede ideeën besproken voor het inhoudelijke centrale thema, de vorm en de locatie in 2020. Daarmee is de opdracht voor Jadoen afgerond!

MOTS-Spil in de wijk2019DIGI_def.pdf
Adobe Acrobat document 2.2 MB

IKGROENHET-plantdagen

De website van het Jadoen-project 'ikgroenhet' is medio oktober 2023 opgeheven. De informatie is daar dus niet meer terug te vinden. Het succesvolle project is afgerond en de gemeente Landgraaf is vanaf 2023 met haar eigen variant 'Greunste met?" doorgegaan. :-) Groen - groener - groenst!

 

Om toch een indruk te geven ...
In 2022 sloten we het project met een allerlaatste grote plantactie af (onderaan Wilhelminaberg).

 

In 2021 organiseerden we -met allerlei Corona-beperkingen- plantdagen in Ubach over Worms noord (Landgraaf) en Eygelshoven (Kerkrade).

In 2020 realiseerden we, na herplannen i.v.m. Corona:

- op 5/9 een ikgroenhet-plantdag Nieuwenhagen (Landgraaf)

- op 3/10 in Ubach over Worms zuid (Landgraaf).

 

In 2019 beleefden we deze gezellige tuinfestivals met sociale ontmoeting èn aanplanten:

op 30/3 Schaesberg-Midden (Landgraaf)

op 18/5 Vrieheide (Heerlen Noord)

op 29/6 Schaesberg-Noord (Landgraaf)

op 14/9 Kakert & Dormig (Schaesberg-Noord, Landgraaf) 

op 5/10 een deel van Nieuwenhagen-zuid (Landgraaf)

op 2/11 een inhaalfestival in Schaesberg (Landgraaf).

Op alle festivals werd, samen met buurtbewoners een serie nieuwe groene voortuinen en geveltuinen en buurtfragmenten gerealiseerd. Ook voor geveltuinen was steeds meer animo!

 

De grote hoeveelheid aan te planten allium-bollen (sier ui) is inmiddels aan alle tuinen geleverd. Wachtende bewoners (i.v.m. uitstel t.g.v. Corona) zijn met Pinksteren op een ikgroenhet-attentie getrakteerd. We hebben t/m najaar 2020 bijna 200 voortuinen, geveltuinen en buurtfragmenten van steen naar groen gebracht. Kijk eens rond in Landgraaf in de oude kernen van Rimburg en Waubach en ontdek de vele geveltuinen, of zie de verandering op de Schanserweg, bij het Haesenplein, voor cultuurhuis (kerk) Lichtenberg of het parkje naast de rotonde bij de Markt in Schaesberg. Als je goed kijkt, dan herken je vanzelf de ikgroenhet-stoeptegels en de gekozen sierobjecten (vogel, egel, vlinder) in alle individuele tuinen. Onze groene trein dendert door, want ook in 2021 vergroenen we nog plekken in Landgraaf en Kerkrade. Daarmee gaan we ons doel: > 200 nieuwe groene plekken in de wijken rondom park Gravenrode zeker bereiken!

 

Hoe gaat dat dan zo'n tuinfestival?

Met het team ikgroenhet en met alle betrokken bewoners en mee-helpers van de voortuinen, geveltuinen en buurtfragmenten uit de betreffende wijk komen we bijeen in de ochtend. Na een aftrap gaan de teams de wijk in en tussen de tuinwerkrondes in komen we bijeen voor de koffie, lunch, borrel of diner. Want sociale wijk-ontmoeting is een belangrijk doel van ikgroenhet, de gezelligheid en het samen eten / drinken voor alle tuiniers is goed geregeld. Na afloop van een tuinenfestivaldag praten we na met tevreden bewoners, blije opdrachtgevers en een voldaan projectteam. Jadoen coördineert de tuinfestivaldagen en staat voor de groep 'op de kist'. Bewoners, scholen, partners, opdrachtgevers: iedereen werkt mee. Op een festivaldag kunnen we vele voortuinen en gemiddeld 700 m2 nieuw groen aanplanten. De records staat op 28 voortuinen of 47 geveltuinen... Vele handen maken licht werk: vergroenen doe je samen, door en voor de inwoners!

 

Omroep Landgraaf of de IBA Parkstad maken geregeld opnames, De Limburger wijdde er diverse kranten-artikelen aan. Het bewonersproject voor minibiebs en de afkoppeling van regenwater (project waterklaar) worden er in de toekomst mee gecombineerd. 

 

Alle tuinen worden duurzaam gemarkeerd met een cortenstalen-ikgroenhet-element in de tuin en een ikgroenhet-stoeptegel in de openbare stoep. Herkenbaar en mooi! 

CNME Natuurtuinen Jekerdal: Voorlopig Ontwerp

Samen met architectenbureau Vullings de Moor, de opdrachtgever, alle bij de plek betrokken mensen en diverse bouw(ontwikkel-) partners is Jadoen eind 2018 tot een Voorlopig Ontwerp gekomen. Dit plan werd omarmd door CNME (bestuur, directie/management, medewerkers), groene partners zoals het IVN, onderwijswerkplaats, vrijwilligers en diverse mensen vanuit de gemeente besproken.

Zomer 2019 schreef ik: We kijken bewust naar de omgeving, de Natuurtuinen liggen immers midden in het prachtige Jekerdal. En we onderzoeken constructie, biodiversiteit, vastgoed-eigendom, footprint en financiering. Het zijn spannende weken. Duimen dat we de losse eindjes bijeen krijgen, het verhaal overbrengen en het brede draagvlak houden. Bouwen in 2020?

 

Helaas ontving Jadoen eind 2020 bericht dat CNME wegens veranderde structurele financiering-afspraken met de gemeente Maastricht haar activiteiten op de Natuurtuinen niet kan blijven voortzetten. Dat is erg verdrietig voor de betrokken medewerkers, vrijwilligers, partners en voor de stad. Deze dierbare en door velen goed benutte oase komt leeg te staan. Het ontwerp uit 2018 en toekomstperspectief is daarmee verder uit het zicht geraakt....

Inloop buurtje Born Bosstraat-Hennekuilstraat-Torenstraat

Nu de meeste onderlinge conflicten in de buurt lijken te zijn opgelost en bewoners over hun woning (meest huurhuizen van ZAAM Wonen) heel tevreden blijken, steekt Jadoen door op ideeën voor de woonomgeving. Ideeën die buurtbewoners samen zouden willen, waar iedereen aan mee kan helpen, die de buurt meer identiteit, woonplezier en een positiever karakter geven.

Eind januari 2019 was er een bewonersinloop waarin deze thema's centraal stonden:

 • mogelijkheden tot spelen voor kleinere kinderen in de buurt
 • meer kleinschalig groen in de buurt of in de tuinen
 • veilige en verlichte stegen, veiliger verkeer op straat.

Samen met bureau Buitenom is een kleurrijk inspiratieboek vol mogelijkheden samengesteld.

AFTERMOVIE SPIL IN DE WIJK 21 JUNI 2018

Wil je nog nagenieten of... heb je SIDW18 gemist?

Lees de inhoud van het nieuwe SIDW18 magazine en je bent weer helemaal bij!

Of... kijk dan naar deze korte aftermovie van netwerkconferentie van 21 juni 2018. 

 

Elkaar snel weer ontmoeten? 

Dit najaar is er 4 x een Spil in de Wijk - on tour-! Op 14 september naar Sittard, op 3 oktober naar Heerlen, op 8 november is Maastricht aan de beurt en in december sluiten we het jaar af in Roermond.


Plus... laatste tip van Jadoen
Reserveer donderdag 20 juni 2019 in je agenda, dan organiseren we de derde netwerkconferentie SIDW19!

MOTS-Spil in de wijk18-DEF.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB

WAT WAS HET MOOI OP SIDW18

21 juni 2018

 

Een supertoffe dag!
Heel veel inspiratie opgehaald!
Zoveel spillen ontmoet vandaag!
Wat een prachtplek!
Voelt als een warm bad, een cadeau!
We gaan 4x SIDW-on tour dit najaar,

de data zijn 14/9: Sittard, 3/10: Heerlen,
8/11: Maastricht, in dec: Roermond...
Machtig programma vol praktijkcases!
Zoveel mensen gesproken vandaag!

De aftermovie wordt echt vet!

 

Jadoen is trots! Op het organiserende kernteam, de mogelijkmakers en spillen & buddy's.

220 deelnemers, wie waren dat? 60% doeners, 25% durvers, 10% denkers, 5% dromers...

Noteer alvast: donderdag 20 juni 2019: dan komt er een derde netwerkconferentie SIDW!

WINNAAR EUROPESE AANBESTEDING IKGROENHET

Het groenen in Parkstad kan beginnen!

 

Team ikgroenhet heeft onlangs de Europese aanbesteding 'ikgroenhet - vergroenen van voortuinen en buurtfragmenten' gewonnen.

 

Met het project ikgroenhet helpen wij buurtbewoners bij het vergroenen van hun voortuin en bij het verbeteren en adopteren van de openbare groene ruimte in hun omgeving.

 

Na de uitvoering van een pilot in Mijnbuurt / ’t Eikske in Landgraaf hebben de gemeenten Landgraaf en Heerlen, IBA Parkstad, Provincie Limburg en Wonen Limburg de handen ineengeslagen om het project breder op te pakken. Team ikgroenhet (waar Jadoen deel van uit maakt) gaat samen met bewoners, gemeenten en woningcorporaties, maar ook met verenigingen, ondernemers, onderwijs- en natuurorganisaties verschillende buurten in Parkstad vergroenen. Dat betekent: handen uit de mouwen, tuinplannen maken, tegels of kiezelstenen er uit halen en planten er in. Het is gezellig om samen te werken met professionals en buurtbewoners en elkaar te ontmoeten op de tuinfestivals!

 

Van najaar 2018 tot en met april 2022 is team ikgroenhet aan de slag in Landgraaf (Schaesberg midden en noord, Nieuwenhagen zuid en noord, Abdisschenbosch, Waubach, Ubach over Worms, Rimburg), Heerlen (Vrieheide) en Kerkrade (Kerkrade noord - Eygelshoven). Steeds met het doel om meer groene stipjes op de kaart te zetten. Zo kan Parkstad, vanuit Park Gravenrode als het ‘groene hart’, verder vergroenen tot een groener, socialer, gezonder, kwalitatief en economisch waardevoller leefgebied.

Met als motto ... 'De Amazone begint in je eigen voortuin!'.

 

ikgroenhet is een initiatief van Jeroen Verbeek (bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp),
Doenja Urlings (JADOEN advies - organisatie - ontwerp) en Mathieu Bruls (bv Mathieu Bruls architect) dat in 2014 op de agenda is gezet als projectvoorstel in het kader van de open oproep van IBA Parkstad. ikgroenhet begint met het initiëren van groene projecten in Park Gravenrode, waardoor het mogelijk wordt dat dit ‘groene hart’ van Parkstad, doorgroeit tot in de omliggende stedelijke agglomeratie en de woon- werk- en leefgebieden groener en gezonder worden.

CNME Natuurtuinen Jekerdal Maastricht: in transitie

In opdracht van CNME Maastricht en regio werkt Jadoen in 2018 en 2019 aan de transitie van Natuurtuinen Jekerdal. Het gebouw moet plek gaan bieden aan de CNME medewerkers, het wordt een ontmoetingsplaats van vrijwilligers en partnerorganisaties en gaat vaker open voor bezoekers en verhuur. Het terrein wordt meer op een jeudige doelgroep (kinderen / jonge gezinnen) ingericht. De faciliteiten, gastvrijheid en zichtbaarheid worden vergroot.

 

Een leuke en uitdagende opdracht voor Jadoen: naast in kaart brengen van de verschillende gebruikers, een goed vlekkenplan, een zoektocht naar de juiste partners en naar passende manieren om een slimme, duurzame transitie te realiseren... Dus ook het stimuleren van vernieuwde samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en overige gebruikers (huurders, bezoekers, partners) is belangrijk. Immers... mensen maken de plek! Transitie is omgaan met oude gewoontes èn volop ruimte maken voor nieuwe kansen. Zin in!

Bosstraat - Torenstraat in Born: een frisse aanpak?

In opdracht van de per 1 januari 2018 gefuseerde woningcorporatie ZAAM Wonen (Born - Grevenbicht - Stein - Elsloo) en de gemeente Sittard-Geleen gaat Jadoen op zoek naar ideeën en contact met de bewoners van het kleine woonbuurtje aan de Bosstraat & Torenstraat in Born.

 

Doel: samen verkennen welke activiteiten en projecten passen om de buurt op te frissen.  Wat willen de bewoners? Iets fysieks of sociaals of misschien beide? In groen of grijs?

Met open vizier start Jadoen aan dit project. 

FRONTAMOER in Maastricht

Het CNME-project Frontamoer 2015-2017 staat voor een betere luchtkwaliteit, een mooiere buurt en meer geluk!

 

Verschillende acties voor meer verticaal stadsgroen in de vorm van geveltuintjes, begroeide hekwerken en groene gevels zijn onderzocht of uitgevoerd in het stadsdeel Belvédere. Inwoners hebben meegedaan met guerilla gardening en zo boomspiegels, minituintjes en gevelgroen aangeplant. 

Frontamoer wordt op zaterdag 23 september 2017 als project afgesloten, maar... het gedachtegoed leeft door! 

 

Jadoen serveert namens CNME een ontbijt, we wandelen langs locaties en leggen nog eens 10 nieuwe geveltuintjes aan. Dit keer bij binnenstad-ondernemers uit de Grote Gracht en de Capucijnenstraat. Ook is het de nationale burendag, dus buren: welkom!

 

Frontamoer was in 2015 een prijswinnend Stadsgoud-project en is financieel mogelijk gemaakt door Stichting Elisabeth Strouven.

 

MAGAZINE over Spil in de Wijk

 

Bekijk het prachtige Magazine dat we van Spil in de Wijk hebben gemaakt. Vol kleurrijke beelden van de vele spillen, workshops en ontmoetingen. Maar ook met inhoudelijke berichten en adressen / links naar de vele workshops en thema's, met persoonlijke visies, tips en trucs..... 

 

Jadoen glimt als trotse moderator van de dag en organisator van deze spetterende netwerkconferentie.

@dafne en @sanneke: dank voor de foto's!

Volg ons via https://www.spilindewijk.nl/ en https://www.facebook.com/spilindewijk/

MAGAZINE_Spil in de wijk_definitief_lSSU
Adobe Acrobat document 3.0 MB

WORKSHOP verticale tuintjes op basisschool Wyck

Met alleen recycle materialen, een grote combi-klas van groep 6 en 7 en een tropische buitentemperatuur werd dit een mooie workshop-middag! In opdracht van de gemeente Maastricht organiseert het CNME participatie-activiteiten in de tijdelijke Stationstuin. De kinderen gingen via 'ontwerpend leren' aan de slag om verticale groente- of kruidentuintjes te maken, op zo'n manier dat de planten per groepje op één paneel en vanuit één punt water konden krijgen. Een hele uitdaging waar, na een introductieles, flink voor ontworpen werd. Zie hier de resultaten van de enthousiaste groep kids, trotse juf Marije en blij team - Jadoen.

'IEDERE TEGEL TELT' 50 I 50 B-Green tuin

Het was 13 mei 2017 heerlijk zonnig en druk, veel jonge mensen en buurtbewoners die stoeptegels inruilden voor planten actie voor Steenbreek.

 

Maastricht is, met dank aan CNME, Leger de Heils en sponsoren Intratuin en Frijns&Zn weer op heel wat plekjes een stukje groener geworden. Zo groeit en bloeit Caracola-space bijvoorbeeld volop.

En... veel kids doen mee aan 'Kampioen Zonnebloem'.

 

Klik op de link naar de blog die door de 50 I 50 B-Green tuin werd geschreven: https://5050bgreen.wordpress.com/2017/05/14/zaterdag-13-mei-was-tegeldag/

Stadslandbouw, steenbreek en stationstuin MAASTRICHT

In opdracht van het CNME Maastricht is Jadoen vanaf 1 maart 2017 voor gemiddeld 1 dag in de week aan de slag als projectleider voor: Stadslandbouw, Steenbreek en Stationstuin... en wellicht nog een staartje van 'Front d'Amour'. Doel is volop groene participatie. Uitvalsbasis van het CNME is 'De Brandweer' in Maastricht, CNME natuurtuin Jekerdal en heel veel andere projectlocaties. We zeggen GROEN MEE! en willen:

 • zoveel mogelijk strategie en activiteiten verbinden
 • om duurzame, groene resultaten in en met de stad Maastricht te boeken
 • samen met het team van medewerkers en vrijwilligers van het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu-educatie) kansen zien en links met partners en activiteiten leggen
 • om intensief gebruik / brede participatie te stimuleren zodat we de beleving en kwaliteit van het groen in de stad verder vergroten.

Ontdek meer via: www.cnme.nl.

KLIMOP toren bij bouwplaats fietsenstalling

Het bouwproject voor de ondergrondse scooter- en fietsenstalling aan de stadszijde van station Maastricht heeft ingrijpende gevolgen voor reizigers, ondernemers in Wyck en buurtbewoners.

 

Jadoen is onder de indruk van de Klim Op toren! De aannemer heeft, samen met de buurt, gemeente en CNME Maastricht van 'de overlast' een positieve kans gemaakt. Naar ontwerp van Maurer United architecten is een prachtige, begroeide en van tekeningen voorziene, bouwschutting gerealiseerd. Daardoor zijn er zelfs terrasjes ontstaan naast de bouwplaats.

 

Op 2 december 2016 werd ook de tijdelijke uitkijktoren 'De Klim Op' geopend. De toren is een belevenis op zich en wordt opgenomen in VVV-rondleidingen door de stad. Het platform biedt zicht op de bouw, maar ook op de Wyckerbrugstraat en binnenstad. De toren is beplant met klimop (door CNME Maastricht) en aan de stadszijde werd een groen kerst-kunstwerk met studenten van de groenopleidingen aan het Citaverde College geopend.

 

In 2017 gaan er nog een aantal aansprekende participatie-activiteiten plaatsvinden voor reizigers, omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. 

Groen en VITAAL convenant voor Eygelshoven!

Op donderdag 16 november 2016 zetten team ikgroenhet en Wonen Limburg hun handtekeningen op het samenwerkings-convenant voor de vergroening van Eygelshoven. De drie drijvende krachten achter team ikgroenhet (Jeroen Verbeek - Bureau Verbeek, Doenja Urlings - Jadoen en Mathieu Bruls - Bruls architect) zien veel kansen voor verbindingen tussen mensen en de groene plekken in het dorp Eygelshoven. 

Directeur Marty van Dam van Wonen Limburg heeft locaties op het oog waar de vitaliteit kan versterken. Bijvoorbeeld via een groenere omgeving die inwoners de ruimte biedt om sociale, culturele en economische activiteiten te organiseren. Ikgroenhet gaat aan de slag met Twan Vincken en Sandra Offermans als enthousiaste partners en betrokken ambassadeurs vanuit Wonen Limburg. Eerste doel is om al begin 2017 een pluktuin in 'Egelze' te realiseren en om verstopte andere terreinen te ontsluiten voor het dorp. 

 

Het convenant helpt de partners samen op weg. Met de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, stichting Durabillidad, bewonersplatform Kerkrade-Noord en de Provincie Limburg worden contacten gelegd. Wie sluiten aan? Gemeenten Landgraaf en Kerkrade zijn al partner van het project IBA-ikgroenhetNa een smakelijke, gezonde groene toost op de toekomst werd de ondertekening meteen gevolgd door een brainstorm en lijst van acties!

Studiedag PWH Heerlen

 

Op 10 november 2016 was Jadoen de centrale dagvoorzitter / gastvrouw van de jaarlijkse studiedag van het Peuterspeelzaalwerk Heerlen en het Peuterspeelzaalwerk Voerendaal.

 

Een lekker vol programma, informatief en creatief. In de middag veel workshops, waaronder twee van Jadoen over 'buiten spelen zonder speeltoestellen'. In Auberge De Rousch namen zo'n 110 enthousiaste professionals deel aan de studiedag. De oogst: allerlei nieuwe ideeën, onderlinge ontmoeting en regelmatig ook een lach...  een geslaagde dag!

Organisatie van grote IBA events in juni 2016

Jadoen organiseerde op 9 juni 2016 voor genodigden de IBA- bijeenkomst van ontwikkelgebied Stedelijke Parken in Hof van Gaia, Kerkrade. De verkenningsfase is afgesloten, IBA Parkstad gaat over op de uitvoering.
Op 9 juni was Jadoen ook moderator / voorzitter. 
Er waren 110 deelnemers in goede sfeer bijeen en ...
de locatie-aankleding kreeg een speciale eigen touch! 

 

Gastheer Rob Huppertz (Gaiazoo), IBA directie, gedeputeerde Eric Geurts, VVV directeur Anya Niewerra als keynote-spreker, een Stedelijke Parken - ambitiedocument ter ondertekening, een grote adhesiekaart die door allen van 'groene duimen' werd voorzien en de presentatie van gebrandmerkte IBA picknicksets ter adoptie in Parkstad. Het werd een vrolijke meeting!

 

Daarnaast heeft Jadoen, in opdracht van IBA Parkstad, op 25 en 26 juni 2016 een spetterend IBA-festival voor alle burgers (van jong tot oud) georganiseerd. Dit in nauwe samenwerking met Hanneke en Joyce (van team IBA) en de mensen van Museumplein Limburg.

Op zaterdag- en zondagmiddag was er een informatieve en actieve IBA-projectenmarkt, met de IBAscoop film en doe-dingen (zoek je schat, teken je tuin, maak je eigen zeefdruk en doe mee aan de speurtocht) voor kinderen. Iedereen kon ervaren wat een selectie aan IBA-projecten te bieden heeft, ideeën werden besproken en je kon voelen hoe 'dichtbij' IBA Parkstad komt. Met op zaterdag zo'n 300 en op zondag 1200 bezoekers: missie geslaagd!

Opstartfase IBA-ikgroenhet aan IBA opgeleverd

Met Bureau Verbeek en Bruls Architecten heeft Jadoen sinds maart 2016 intensief gewerkt aan de opstartfase van kandidaatproject IBA ikgroenhet.

 

Begin juli 2016 zijn het inspiratieverbeeldingsboek en de investeringsraming opgeleverd. De plannen worden gesteund door een breed draagvlak onder stakeholders (toeristisch ondernemers, bewonersverenigingen, natuurpartners) en geven de korte en langere termijn ambities van team ikgroenhet (de bureaus, IBA en de gemeenten Landgraaf en Kerkrade) weer.

 

Jadoen had speciale aandacht voor 'het IK en WIJ', dus voor de brede participatie & strategie binnen IBA ikgroenhet. En stond met de voeten in de modder. Op 18 juni realiseerden we (met 35 buurt-bewoners) alvast een aantal groene gevel- en voortuinen in Kerkrade!

 

IBA-ikgroenhet, groen jij met ons mee? 
Voor meer info zie 'www.ikgroenhet.nl'.

Draagvlakverkenning BMV Hoensbroek Zuid

Eind februari 2016 heeft Jadoen, in opdracht van gemeente Heerlen, een draagvlakverkenning afgerond. In afstemming met de kindpartners (school en peuterspeelzaal), verenigingen en met de ontwikkelaar / toekomstige vastgoedeigenaar (Gemeente Heerlen) werd er een interessante puzzel van ruimten, eisen en wensen verkend. Na intensieve gesprekken, inspiratiebezoeken en workshops met de verenigingen en stichtingen die (multifunctioneel) gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe BMV Hoensbroek Zuid, was overduidelijk dat:

 • de nieuwe BMV heel erg welkom is en goed is voor de kinderen en de wijk....
 • maar ook dat het geboden programma niet voor alle maatschappelijke partners een goede toekomst biedt, terwijl velen nu wel naar tevredenheid gehuisvest zijn, bijvoorbeeld in MFC Gebrook, Ons Trefcentrum, De Koffiepot en elders.

Jadoen daagde de gemeente uit om duidelijke keuzes te maken. Het lukt nooit om iedereen op een plek 100% tevreden te stellen. Dus... hoe breed wordt de nieuwe BMV? Wat kan er in de toekomst in de Muziekschool gebeuren en wat op andere, nabije locaties? Welke ondersteuning krijgen verenigingen die (op eigen verzoek of noodgedwongen) elders onderdak gaan zoeken?
En de hamvraag: moet het MFC Gebrook eind 2017 wel gesloopt worden of kan gedeeltelijk hergebruik / verzelfstandiging van deze accommodatie ook een slimme oplossing zijn?

Na oplevering van het eindrapport nam het College / de Raad in Heerlen in maart 2016 een -in de ogen van Jadoen- dapper besluit. De nieuwe BMV komt er, met alle kansen voor kinderen, buurt en wijk, met zaaltje en ruimten voor verenigingen. Maar: ook (de zalen van) het MFC Gebrook kunnen een toekomst krijgen, mits een commercieel ondernemer het aandurft om deze locatie over te nemen en tot succes te brengen. Daarmee wordt er naar verenigingen geluisterd en kan de wijk Nieuw Lotbroek en heel Hoensbroek Zuid zich op alle fronten versterken.

Hoera!


Tussentijdboek Hoensbroek Aldenhof verkrijgbaar

In opdracht van de gemeente Heerlen heeft Jadoen haar aanpak voor tijdelijke creatieve, sociale en fysieke participatie-projecten in en om Aldenhof beschreven. Samen met veel beeldmateriaal en een prachtige tijdlijn die loopt van 2011-2015 is het een kleurrijk boekje geworden. Een boekje met tips en trucs over de aanpak en ervaringen van mensen die aan de Tussentijd hebben meegedaan. Interesse?

Vraag na bij gemeente Heerlen of Jadoen.


Interview Zuiderlucht: 'de Amazone begint in je voortuin'

'De Amazone begint in je voortuin!'

 

Dat is de titel van de tekst in de IBA Bijlage nr.3 van Zuiderlucht-magazine, nov. 2015.

 

Een inspirerend duo-interview van Bureau Verbeek en Jadoen door Emile Hollman leidde tot een artikel in dit magazine en wellicht ook tot toekomstige samenwerking.

 

De grappige foto is genomen door fotografe Edith Eussen, in de stadslandbouw-tuin van Carbon6.
Kijk op: www.zuiderlucht.eu.

 

PS: vrijdagmiddag 13 november hebben we met een groep ondernemers, Citaverde en Walas geoogst in de bakken van Carbon6: aardperen, crosne, venkel, wortel, rode kool en à la Jamie Oliver heerlijk vers gekookt!


Opening 11/9-2015 en drukke open dag 13/9-2015 in Aldenhof

Nu ook wethouder Clemens het gebouw officieel heeft geopend, het Aldenhofkoor ons heeft toegezongen en de kids van de basisschool op 11/9/2015 samen hun nieuwe logo hebben gemaakt is Aldenhof klaar voor alle gebruikers en is Jadoen echt klaar. Hoera hoera hoera!

Op zondag 13 september 2015 organiseerde Jadoen tot slot, in nauwe samenwerking met de vaste Aldenhof-partners en met Schunck muziek & dans en de vliegerclub uit Oirsbeek, een grote open dag. En het was druk! Zo'n 1000 mensen uit Hoensbroek en omgeving, van 0 - 90 jaar kwamen kijken. Het gebouw werd bewonderd. Overal was activiteit. Er werden serenades gebracht door de Hoensbroekse muziekgezelschappen. Een heerlijke start van de BMV!

IBA kent de kandidaat-status toe aan 2 Jadoen projecten !!

* Op 10 mei is Maurice van Opdorp (Made in Melon, partner in MIJNgame) overleden, Maurice werd slechts 33 jaar oud.


Spannend en inspiratievol, 292 IBA-voorstellen! Een rijke oogst, veel uit de eigen regio, echt hartstikke goed! Op vrijdag 17 april 2015 maakte IBA Parkstad de oogst van de Open Oproep bekend. Na een intensieve selectie op basis van de IBA kwaliteitscriteria zijn er 39 voorstellen tot 'IBA kandidaat' benoemd, waaronder... 2 projecten van Jadoen. Hoera hoera!

 

Zowel MIJNgame, wordt MIJNstad ook JOUWstad (i.s.m. Made in Melon*) als Aldenhofpark Hoensbroek (i.s.m. DAT architecten, Buitenom, BplusB en Frans Boots Advies) zijn kandidaat. Het 3e project 'Talentenverkenning, op tour met scholieren' biedt in de toekomst nog kansen om, in aansluiting bij ideeën of in samenwerking met partners, tot bloei te komen.
De felbegeerde blauwe IBA button(s) voelde(n) bijzonder goed! ... En nu verder!

 

We gaan het traject in om van kandidaat naar project en uiteindelijk het IBA-label te komen. Zodat we in 2020, bij de IBA-expo, een sterker Parkstad met Jadoen-bijdragen kunnen zien. 

MCD (master city developer) spatial talks

13 januari 2015 dineerde Jadoen met de MCD-3 plaats, we hebben over het gebiedsontwikkelingsvak en de MCD-opleiding gesproken.

 

Bekijk het geschreven artikel op www.gebiedsontwikkeling.nu.

30 re use stoelen als bijzonder welkomstkado voor Aldenhof

Uit het gesloopte speeltuingebouw is een serie stoelen gered die, onder leiding van Jadoen worden opgeknapt. Ze komen straks in de algemene ruimten van de nieuwe BMV Aldenhof te staan. 30 betrokken mensen zijn gevraagd om ieder een uniek ontwerp voor een stoelbekleding te maken. Samen met het team van Radar en de dames uit Hoensbroek worden de 30 stoelen opnieuw bekleed. Zo ontstaat er een unieke stoelenfamilie!

Een maquette met het bekledingsontwerp voor een van de 30 stoelen: stoel van Janne.


Publicatie in Stedebouw en Architectuur, maart 2014

S&A artikel maart2014_Tussentijd.jpg
JPEG-bestand 1.3 MB

Samen met Carolien Oomes (Buitenom) heeft Jadoen een artikel over de aanpak 'De Tussentijd' gepubliceerd in het vakblad Stedebouw en Architectuur. Hoensbroek is 'hot topic'! Klik op het bestand hiernaast om het artikel te downloaden.


Schatkist bij start bouw Aldenhof op 11 maart 2014 begraven

Samen met de peuters van peuterspeelzaalwerk Heerlen, veel andere kinderen, ouders, professionals, omwonenden en partners heeft Jadoen de start bouw gevierd. Een grote met schatten gevulde 'schatkist' is door BMV-aannemer Wijnen Bouw uit Someren begraven. Jong en oud Hoensbroek genoot: van de zon, positieve energie, schatkist-bonbons, ballonnen, rode loper. Met een gouden sleutel werd de kist gesloten en deze afspraak werd gemaakt: over 50 jaar graven de peuters van nu de schatkist weer op!

Sloop LTS buurt gestart en gaat verder!

Maandag 6 januari 2014 is om 8.00 uur gestart met de sloop van de eerste flatblokken in de LTS buurt. Dat is verdrietig, maar ook fijn. Want: eindelijk wordt er plaats gemaakt om de nieuwe BMV Aldenhof te kunnen realiseren! Een bakje troost kwam uit de thermoskannen van Jadoen en Woonpunt. Op woensdagochtend 8 januari hebben alle kinderen van beide basisscholen een prachtig aanmoedigingsconcert gegeven voor de sloper. In het zonnetje 'lawaai maken', dat geeft bijzondere herinneringen. 

 

Inmiddels is al het puin van de BMV-locatie verwijderd. Woonpunt gaat vanaf 27 februari verder met het een voor een slopen van de flats tussen Aldenhof- en Pastoor Schleidenstraat.


Definitief ontwerp Aldenhofpark getekend en doorgerekend!

Het DO-boek d.d. 25-10-2013 met illustraties van het ontwerp voor Aldenhofpark is opgeleverd door B+B+B. Het ontwerp is doorgerekend. De grondexploitatie (GREX) is sluitend, beeldkwaliteit is omschreven, er is akkoord over de grondtransacties. Alle stukken samen vormen de basis voor het bestemmingsplan en voor realisatie van Aldenhofpark.
Op 7-1-2014 is positief besloten en dus in de Raad van Heerlen een mijlpaal bereikt!

 

Het Aldenhofpark: een groot groen park, de BMV met schoolplein en speelhof in de noordrand, complex Grevengoed (met uitbreiding en vijver) in de noordwesthoek,
30 vrijstaande en twee-onder-een-kap laagbouw (levensloopbestendige) woningen aan de oost- en zuidrand en een plek (zuidwest zijde) waar in de toekomst nog maximaal 24 appartementen (in 2 lagen) mogelijk zijn. Er wordt veel gesloopt (189 woningen), maar 36 appartementen langs de westzijde van de Pastoor Schleidenstraat blijven staan. De groene parkruimte wordt ingericht met verhoogde scheggen, formele (dieper liggende) paden en informele paden, bankjes, bomen en bloemen, een motoriekparcours voor jong en oud met een speelveld en beweegtoestellen en natuurlijk met de succesvolle Tussentijd resultaten:

het Bijenkasteel, de Ontmoetingsplek en de Windbloemen.

 

Op maandag 2 december was een brede informatieavond over de Hoensbroekse projecten. Jadoen stond in de Aldenhofstand. De avond verliep prima! 

Bijeenkomst verleden-heden-toekomst: 28 oktober 2013

Een warm welkom in Hoensbroek, dat was er voor velen op maandag 28 oktober !

In een de leegstaande flats aan de Mgr. Nolensstraat kwamen oud-bewoners, buurtbewoners, projectteamleden en Jadoen, BMV-partners en de bestuurders van Gemeente en Woonpunt bijeen. Want... we gaan steeds meer van de veranderingen zien in de wijk. Dat betekent dat we nu echt afscheid nemen van het oude en met het nieuwe beginnen.

In het pand werd een tijdelijke tentoonstelling met sfeervolle beelden van de oude LTS-buurt, van het heden en van het toekomstige Aldenhofpark ingericht. Heeft u nog mooie foto's of andere beeldende herinneringen?

Laat het ons weten, net zoals de Heemkundevereniging, familie Copier, Alcander,  SDHC, HBV, familie Spijker en de kunstenaars van ORT theater 'De Onzichtbare Stad' dat deden! 


BMV huur- en bruikleencontracten getekend

Op 21 juni 2013 is het definitieve ontwerp voor de BMV Aldenhof goedgekeurd, ook zijn meteen de contracten met partners getekend.


Dat is goed nieuws, het betekent dat de BMV dóór gaat en we nu bestekken uitwerken en de aanbesteding voorbereiden. Dit najaar wordt er dus gesloopt en in 2014 wordt er gebouwd! Jadoen zegt: YES!


Minister Blok bezoekt bijenkasteel Aldenhof

 

Op maandagmiddag 27 mei 2013 bezocht minister Blok samen met een gevolg, waaronder gedeputeerden Lebens en Koppe (provincie Limburg), burgemeester Depla en wethouders De Wit en Braeken van Heerlen, de Aldenhof.

 

Hij werd voorgelicht over krimp en herstructurering, sprak geïnteresseerd met (oud-)bewoners en huurders en met een imker van Honingrijk. En ... hij stond bovenop ons Bijenkasteel.

 

Jadoen gaf de bestuurders een potje lokale honing (:-)) mee en informatiesheets over de projecten in De Tussentijd. En schoot snel mooie plaatjes van het gezelschap, lopend over het pad tussen de Windbloemen. De zon scheen volop!

Op maandagmiddag 27 mei 2013 bezocht minister Blok samen met een gevolg, waaronder gedeputeerden Lebens en Koppe (provincie Limburg), burgemeester Depla en wethouders De Wit en Braeken van Heerlen, de Aldenhof.

 

Hij werd voorgelicht over krimp en herstructurering, sprak geïnteresseerd met (oud-)bewoners en huurders en met een imker van Honingrijk. En ... hij stond bovenop ons Bijenkasteel.

 

Jadoen gaf de bestuurders een potje lokale honing (:-)) mee en informatiesheets over de projecten in De Tussentijd. En schoot snel mooie plaatjes van het gezelschap, lopend over het pad tussen de Windbloemen. De zon scheen volop!


Bijenkasteel arriveert op 2 april 2013 in Aldenhofpark

Links: Bijenkasteel (Beecollective/Meier+Moor). Rechts: De bestaande luifelconstructie.
Links: Bijenkasteel (Beecollective/Meier+Moor). Rechts: De bestaande luifelconstructie.

Jadoen is opgetogen, op dinsdag 2 april is het kasteel met zwaar materieel naar de Aldenhof verhuisd. Een spektakel om te zien! Het was spannend, maar is gelukt: het kasteel staat. 

Heerlen heeft de zwart stalen luifelconstructie van het Gebrookerplein  'ge-re-used' om een Bijenkasteel te realiseren naar uniek ontwerp van Beecollective/Meier+Moor: een kasteel met dakterras en toren, met Bijenvlag in top. De bijenvolken komen er aan, net als bloemetjes (kruiden, groenten, bloemen) om het Bijenkasteel heen, allemaal om mensen te plezieren en om de bijtjes te voeden! 

Opening Windbloemen Tussentijd Aldenhofpark

Ze zijn prachtig geworden! De windbloemen, die Buitenom heeft ontworpen, zijn op vrijdag 25 januari 2013 onthuld. In de sneeuw, voorzichtig arm in arm schuifelend en met zelfgemaakte soep en hapjes na. Het is gelukt, dankzij de inzet van een groepje dames uit Hoensbroek. Samen met Alcander en Jadoen hebben zij de windzakken gemaakt. Zo werd een uniek ontwerp gerealiseerd in de Tussentijd in Hoensbroek. Echt Jadoen in 2013: durf, trots en samenwerking!
De windbloemen deinen op de wind en brengen een fier en fragiel accent. Kom kijken!

 

Dank voor alle bijdragen, de expertise van Fleximac en Horst4dsign en sponsoring van SDHC, Peuterspeelzaalwerk en Radar om de 8e windbloem mogelijk te maken.

 


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).