Jadoen advies richt zich op:

Betrokken en enthousiaste advisering bij herstructurering, wijkvernieuwing, draagvlak- en participatieprocessen en samenwerking / zelforganisatie door eindgebruikers. Daarnaast biedt Jadoen interimwerkzaamheden, zoals 'het leiding geven aan herstructureringsprojecten'.

 

De advies en interim-werkzaamheden worden vooral bij gemeenten, corporaties, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties verricht. Jadoen ziet Zuid-Oost Nederland als haar belangrijkste werkgebied en is goed bekend met de gevolgen en kansen van krimp en vergrijzing voor kleinschalige landschapsinrichting, steden en dorpen. Jadoen heeft een groot actief netwerk van professionals en kent (of raakt snel thuis in) de locale gemeenschap, plaatselijke economie, streektaal en cultuur. 

 

Jadoen kent de wereld van:

- het verdriet en de kansen van herstructurering, renovatie- of sloopprocessen

- het stimuleren van ontmoeting en identiteit / ziel in een gebouw, straat of buurt

- wijken en buurten en hun bewoners: leefbaarheid, trots, eigenheid

- nieuwbouw vanuit of met invloed van toekomstige bewoners (huurders + kopers)

- waarde via samenwerking / keten: draagvlak maatschappelijke voorzieningen.

 

Speciale aandacht heeft Jadoen voor processen die gaan over:

participatie - communiceren / samenwerken - (mee)ontwikkelen - beïnvloeden. 

 

Jadoen wordt vaak ingeschakeld als:

- onafhankelijk voorzitter van een overleg, themadag, meeting, workshop

- klankbord projectleider / procesmanager om samenwerking te verbeteren

- programma-ontwikkelaar bij nieuw- / verbouw op creatieve, participerende wijze

- stimulator: creativiteit, kansen zien, maken en waarderen, kennis en kunde openen

- interim-manager van afdeling, team of bedrijfsonderdeel (m.n. bij corporaties)

- docent van een niet-stressvolle cursus over acquireren en netwerken

- begeleider stedelijk vernieuwingsspel (rollen / communicatie, via ex-werkgever).

- op de eerste website-pagina 'start en nieuws' vindt u een selectie uit werkzaamheden van Doenja, voor meer informatie (specifieke projecten) klik hiernaast op het gele blok-

> Klik op bovenstaande items voor meer informatie...


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).