Jadoen organisatie biedt:

Jadoen organisatie ondersteunt en ontzorgt u graag bij het bedenken, organiseren en begeleiden van activiteiten van en voor burgers en professionals. Meestal hebben de activiteiten een creatieve link naar de inhoudelijke interesses van de groep deelnemers.
Ook meerdaagse studiereizen of activiteiten speciaal gericht op kinderen zijn mogelijk. 

 

Daarnaast is Doenja Urlings een ervaren en toegankelijke manager van professionals in zowel commerciële als maatschappelijke organisaties. Via positieve aansturing van de mensen in een organisatie, boekt Jadoen gezamenlijke resultaten. Net even verder denken of anders werken betekent zichtbaar (eind-)verantwoordelijkheid dragen. Jadoen durft dat aan en wil de lijnen tussen strategie / visie en de werkelijkheid (doelen in de dagelijkse praktijk) versterken. Dat gebeurt via netwerken, innoveren, betrokkenheid, mensen confronteren en stevig verbinden.

 

Jadoen kadert het werkveld in: wonen-onderwijs-welzijn, herstructurering, wijkvernieuwing, brede talentontwikkeling, architectuur, wijkvoorzieningen, wijkeconomie, draagvlakpeiling, participatie, leefbaarheid, creativiteit, samenwerking en zelforganisatie door eindgebruikers.

 

Zoekt u naar invulling van een uitdagende toezichts-, bestuurs-, directie- of managementfunctie 'met (maatschappelijk relevante) inhoud en een mensgerichte aanpak'? Bel gerust!

- voor informatie over het CV van Doenja Urlings, klik bij 'missie en visie' naar 'over Doenja'-

- voor meer informatie over organisatie-projecten klik op het rechtermenu (gele blok)-

Suggesties van Jadoen

Een bijzondere bijeenkomst met bewoners / stakeholders / collega's?

 

Jadoen zegt, denk eens aan:

- expertmeetings over gebiedsontwikkeling, groei en krimp

- een creatieve workshop-carroussel in samenwerking met het XCBS in Carbon6

- een workshop of les op de basisschool over 'school en speelomgeving'

- samen met een architect of stedenbouwkundige ontwikkelen / ontwerpen

- planvarianten goed beoordelen en verbetersuggesties geven

- een educatieve doe-game met kinderen in de schoolklas

- een markt of tentoonstelling bedenken, ontwerpen, inrichten en realiseren

- samen brainstormen en/of verhalen vertellen - vastleggen - luisteren

- een inhoudelijk inspiratiediner met wisselgangen

- elkaar rondleiden, naar buiten op pad gaan en teambuilden.

 

Jadoen kan u ook mee op stap nemen, bijvoorbeeld dichtbij ...

- op zoek naar de krimp in Parkstad Limburg

- langs (mijnwerkers-)koloniën in Zuid Limburg

- (collectief) particulier opdrachtgeverschap-projecten

- nieuwe kansen voor gebieden via de wijkeconomie

- projecten waar social return / participatie doelgroepen echt werkt.

 

Of Jadoen voert u verder weg...

- Lissabon / Kopenhagen & Malmö / Londen / Ruhrgebied / Antwerpen / Detroit.

Maatwerk kan natuurlijk ook, uw ideeën hoor ik graag! 

> Klik op bovenstaande items voor meer informatie...


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).