Aanbeveling door Michel Leinders (CNME Maastricht en regio)

“Bij CNME hebben we Doenja leren kennen als een “hands-on” type: niet lang treuzelen, maar aanpakken. Als inspirator voor veranderingen is zij vooral een positieve doorzetter en kan ze dat positivisme ook overbrengen op anderen en vasthouden. Ik heb Doenja leren kennen als iemand van “Ja-doen wat je zegt en zeggen wat je doet”. Zij is zeker niet terughoudend om collega’s aan te spreken op hun bijdrage in het geheel. Doenja heeft bij CNME gewerkt als projectleider van het transitietraject van de Natuurtuinen Jekerdal en was incidenteel dagvoorzitter van een bijeenkomst met complexe inhoud. Wat daarbij vooral opviel was haar capaciteit om ingewikkelde zaken te ontrafelen en alle belanghebbenden bij het proces te betrekken en werkelijk erbij te blijven betrekken.

 

Wie Doenja vraagt voor een opdracht, hoort eerst van haar hoe ze denkt deze te gaan invullen en krijgt vooraf duidelijkheid over doelen en plan van aanpak. Ze heeft het hart op de goede plek en heeft groene vingers. De CNME slogan “met hart en handen” was dan ook zeer toepasselijk op onze samenwerking. Met haar slimme brein is Doenja een goed ontwikkelaar, initiator en procesbegeleider. Als opdrachtgever kun je dus op haar bouwen. Maar bovenal is Doenja een prettig mens met wie het goed samenwerken is.”

 

Maastricht, 03-12-2019, dhr. Michel Leinders MBA (bedrijfsvoering / adjunct directeur CNME)

Aanbeveling door Luc van den Bergh (Wonen Meerssen)

"Doenja Urlings heb ik als directeur-bestuurder leren kennen als een commissaris die te typeren is als communicatief, transparant, positief kritisch en betrokken. Ze heeft kennis van zaken en als haar iets niet duidelijk is dan vraagt ze hierover door. Dit doet ze met respect voor alle betrokkenen."

 

Meerssen, 31-08-2019, dhr. ir. Luc van den Bergh, directeur-bestuurder Wonen Meerssen

Aanbeveling door Ingrid van den Bunder (PWH Heerlen)

"Onder leiding van Doenja werd onze studiedag een heel goede bijeenkomst. Iedereen was actief en aan het werk, in gemengde teams. Binnen de tijd hebben we het hele programma afgerond. Daarnaast schept zij een prettige, ontspannen werksfeer met ruimte voor een grapje."

 

Heerlen, 10-11-2016, mw. Ingrid van den Bunder (directie PWH Heerlen en PSZW Voerendaal)

Aanbeveling door Romy Dassen (gemeente Heerlen)

"Ik heb Doenja leren kennen als een zelfstandige, collegiale en zeer kundige collega. Zeer gewaardeerd door de interne en externe overlegpartners, altijd vooruit kijken en meedenken, enthousiast en vernieuwend. Een topper!" 

 

Heerlen, 29-6-2015, mw. Romy Dassen, projectassistente gemeente Heerlen

Aanbeveling door Els Sluijs (Alcander)

"Doenja heeft aan zeven vrijwilligers een bijzondere workshop ‘Authentiek Acquireren’ gegeven op een unieke locatie (Carbon 6; Jadoen-atelier). Met een fysieke oefening werden de vrijwilligers letterlijk aan de hand genomen om verschillende stappen in een acquisitiegesprek te ervaren. In de evaluatieformulieren stond o.a. de opmerking dat de avond te kort was en dat men de oefening heel leuk vond. De Vrijwilligerscentrales van Parkstad willen Doenja hartelijk danken voor de leuke workshop. Zoekt u ook een creatieve bijeenkomst? Ik kan Doenja van harte aanbevelen!"


Heerlen, 12-5-2015, mw. Els Sluijs, consulent vrijwilligerswerk, Alcander.

Aanbeveling door Rene Roelofsen (gemeente Heerlen)

"Doenja is een projectleider / organisator met een enorme drive, waardoor ook bij anderen enthousiasme en gedrevenheid ontstaat. Dit heeft er toe geleid dat project Aldenhofpark (BMV en Park) een geweldige uitstraling heeft gekregen en dat we dit project vanaf 2014 ook daadwerkelijk in uitvoering hebben. Doenja en ik hebben samen hoogte - en dieptepunten in het project meegemaakt en de moed zonk ons soms in de schoenen... maar elke keer weer kon Doenja dit ombouwen naar positieve energie!"

 

Heerlen, 17-02-2014, drs. Rene Roelofsen, gebieds-projectleider herstructurering Hoensbroek, afdeling projectmanagement, gemeente Heerlen.

Aanbeveling door Fenny Spijker (HBV Groot Hoensbroek)

"Doenja is een echte kartrekker. Zij stond en staat voor het Aldenhofproject. Zij was er altijd voor ons, de bewoners en daarom kunnen we haar zeker nog niet missen in Hoensbroek!"

 

Hoensbroek, 17-11-2014, mw. Fenny Spijker, bestuur HBV Groot Hoensbroek (Woonpunt)

Aanbeveling door Rudi Thomas (Atrivé)

"Doenja Urlings is de enige adviseur in Nederland die -letterlijk- haar voornaam waar maakt. Dat heb ik ervaren in de jaren dat zij bij Atrivé werkte als adviseur en (interim-)manager. De gekozen bedrijfsnaam Jadoen typeert haar dan ook heel treffend.
Soms heeft zij er geen woorden voor, maar Doenja heeft een drive die je door de grootste teleurstelling heen trekt. Wat dus niet bij Jadoen hoort is 'nee, maar...' zeggen!"


Houten, 16-3-2011, drs. Rudi Thomas, Senior adviseur Atrivé (directeur bij aanname Doenja)

Aanbeveling door Mark Koopman (KAW)

"Ik heb met Doenja Urlings als collega bij KAW architecten en adviseurs nauw samengewerkt aan de herontwikkeling van het Dorpshart Lexmond. Ik maakte het stedenbouwkundig plan en Doenja gaf de brede dorpsparticipatie en de programmaontwikkeling vorm. Wij werkten in opdracht van Goed Wonen Zederik.

 

In dit project heb ik bij haar een enorme drive ervaren om plannen breed gedragen te krijgen. Doenja vindt goede communicatie met en brede participatie van gebruikers, bewoners en andere belanghebbende partijen dé manier om daadwerkelijk betere plannen te krijgen. Doordat zij dit oprecht uitstraalt en de taal van gewone mensen spreekt, weet zij de mensen echt te mobiliseren en kan zij inhoud geven aan hun gedachten. Dat werkt heel anders dan ‘inspraak zien als noodzakelijk kwaad om bezwaren in ruimtelijke procedures te voorkomen’.

 

Doenja gaat vakkundig om met - een bij planontwikkeling niet ongebruikelijke- negatieve stemmingmakerij van een minderheid. Zij zorgt dat hun geluid aandacht krijgt, maar geen (te) grote plaats inneemt. Tegelijk weet Doenja op subtiele wijze mensen te bewegen om een constructieve bijdrage aan het planproces te geven. Als ontwerper controleerde ze mij kritisch op de verwerking van de input uit het participatieproces, zonder dat ik me daarbij aangetast voelde in mijn positie als ontwerper. Wellicht komt dat door het feit dat zij zelf ook architect is.

 

Doenja is een warme persoonlijkheid. Dat maakt haar tot een prettige organisator, voorzitter en gastvrouw bij participatie- en communicatietrajecten in het ruimtelijke werkveld. In Lexmond heeft dit naar mijn mening tot een bijzonder goed geslaagd project geleid."

 

Rotterdam, 9-3-2011, ir. Mark Koopman, Architect-Partner KAW Architecten en Adviseurs

scan getuigschrift KAW_dec2010.pdf
Adobe Acrobat document 409.5 KB
scan getuigschrift Atrive_2007.pdf
Adobe Acrobat document 517.4 KB

 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).