Opdrachtgevers van Jadoen in 2011-2015:

 • Rene Roelofsen, gemeente Heerlen: draagvlak-verkenning BMV Hoensbroek Zuid.
 • Vivian Gorissen, Housing Westelijke Mijnstreek: voorzitterschap intern beraad.
 • Peter Pol, programmabureau RHV bv - MCD: gastcollege module 'de weerbare stad'.
 • Carolien Oomes, Buitenom: begeleiden projectwerk signing BMV Aldenhof.
 • Domien Bergkamp, Wijnen Bouw Someren: werkzaamheden participatie Aldenhof.
 • Ilja Werkhoven, Bewuste Bouwers: mystery-guest en auditor bij bouwplaatsen.
 • Michiel Sluijsmans, Woningbeheer Born Grevenbicht: inspiratie-presentatie.
 • Henk Buttolo, gemeente Heerlen: werkzaamheden t.b.v. project Brede Maatschappelijke Voorziening in de wijk MSP Heerlen
 • Henk Kieft, KAW architecten en adviseurs, Groningen: werkzaamheden t.b.v. vooronderzoek hergebruik kerkgebouw in Brede Maatschappelijke Voorziening
 • Guus van der Nat, gemeente Heerlen: dagvoorzitterschap workshop intern team Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg Heerlen
 • Rene Roelofsen/Dorthe Schipperheijn, gemeente Heerlen: gemeentelijk projectleiderschap Brede Maatschappelijke Voorziening Aldenhof Hoensbroek
 • Frans Hornesch, gemeente Heerlen: organisatie en voorzitterschap van de expertmeeting over nieuwe economie in Heerlen-Noord (Gebrookerbos)
 • Erna Burg, gemeente Heerlen: werkzaamheden i.h.k.v. herstructurering van de buitensportaccommodaties in de gemeente Heerlen (i.s.m. Petra Schaap)
 • Guus van der Nat, gemeente Heerlen: dagvoorzitterschap workshop externe participanten Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg Heerlen
 • Rene Roelofsen/Dorthe Schipperheijn, gemeente Heerlen: gemeentelijk projectleiderschap voor de gebiedsontwikkeling Aldenhofpark, Hoensbroek
 • Wil Krause, gemeente Peel en Maas: memo ontwikkeling programma cursus gebiedsontwikkeling voor de gemeente Peel en Maas
 • Roger Meuwissen / Luc vd Bergh: raad van commissarissen-lid (vice-voorzitter) bij woningcorporatie Wonen Meerssen
 • Margo Dierick, Bewuste Bouwers: adviesteamlid, mysterie-bezoeker en auditor van bij Bewuste Bouwers aangemelde bouwplaatsen in Zuid-Oost Nederland
 • Rene Roelofsen/Nicole Simons, gemeente Heerlen: adviseurschap participatie en communicatie in Aldenhofprojecten en Tussentijd-aanpak te Hoensbroek.      

 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959