Opdrachtgevers van Jadoen in 2011-2023:

 

 • Ellen Knibbeler, gemeente Beekdaelen: participatie in project centrum Schinveld.
 • Rene Roelofsen, gemeente Heerlen: boekje 4 jaar beleving Romeins Kwartier
 • Stefan Hectors / Frank van Engelen: raad van commissarissen Woonwenz Venlo
 • Irmo Kaal, gemeente Heerlen: Openbare Ruimte Romeins Kwartier Heerlen
 • Rene Roelofsen, gemeente Heerlen: Beleving Romeins Kwartier Heerlen
 • Jeroen Verbeek, Bureau Verbeek: kunst en groen bij Wilhelminatrap Landgraaf
 • Gard van Hulzen / Paul Seebregts: raad van commissarissen Woonik (na de fusie)
 • Ritsert Inia, gemeente Landgraaf: ikgroenhet
 • Michel Leinders / Anouk Viegen, CNME Maastricht en regio: projectleiders-studiedag
 • Marlies Boumans, Levantogroep: Housing Beraad (van de 3 zuid limburgse regio's)
 • Lara Klaassen, CNME Maastricht en regio: diverse opdrachten en projecten
 • Eric Sentjens / Corry Keulen: raad van commissarissen Woningvereniging Nederweert
 • Michiel Sluijsmans, Zaam Wonen: onderzoek en bewonersaanpak buurt in Born
 • Rene Roelofsen, gemeente Heerlen: draagvlak-verkenning BMV Hoensbroek Zuid.
 • Vivian Gorissen, Housing Westelijke Mijnstreek: voorzitterschap intern beraad.
 • Peter Pol, programmabureau RHV bv - MCD: gastcollege module 'de weerbare stad'.
 • Carolien Oomes, Buitenom: begeleiden projectwerk signing BMV Aldenhof.
 • Domien Bergkamp, Wijnen Bouw Someren: werkzaamheden participatie Aldenhof.
 • Ilja Werkhoven, Bewuste Bouwers: mystery-guest en auditor bij bouwplaatsen.
 • Michiel Sluijsmans, Woningbeheer Born Grevenbicht: inspiratie-presentatie.
 • Henk Buttolo, gemeente Heerlen: Brede Maatschappelijke Voorziening MSP Heerlen
 • Henk Kieft, KAW architecten en adviseurs, Groningen: werkzaamheden t.b.v. vooronderzoek hergebruik kerkgebouw in Brede Maatschappelijke Voorziening MSP
 • Guus van der Nat, gemeente Heerlen: dagvoorzitterschap workshop intern team Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg Heerlen
 • Rene Roelofsen / Dorthe Schipperheijn, gemeente Heerlen: gemeentelijk projectleiderschap Brede Maatschappelijke Voorziening Aldenhof Hoensbroek
 • Frans Hornesch, gemeente Heerlen: organisatie en voorzitterschap van de expertmeeting over nieuwe economie in Heerlen-Noord (Gebrookerbos)
 • Erna Burg, gemeente Heerlen: werkzaamheden i.h.k.v. herstructurering van de buitensportaccommodaties in de gemeente Heerlen (i.s.m. Petra Schaap)
 • Guus van der Nat, gemeente Heerlen: dagvoorzitterschap workshop externe participanten Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg Heerlen
 • Rene Roelofsen / Dorthe Schipperheijn, gemeente Heerlen: gemeentelijk projectleiderschap voor de gebiedsontwikkeling Aldenhofpark, Hoensbroek
 • Wil Krause, gemeente Peel en Maas: memo ontwikkeling programma cursus gebiedsontwikkeling voor de gemeente Peel en Maas
 • Roger Meuwissen / Jacques Timmermans / Luc vd Bergh: 2 volledige perioden van 4 jaar raad van commissarissen-lid (vice-voorzitter) woningcorporatie Wonen Meerssen
 • Margo Dierick, Bewuste Bouwers: adviesteamlid, mysterie-bezoeker en auditor van bij Bewuste Bouwers aangemelde bouwplaatsen in Zuid-Oost Nederland
 • Rene Roelofsen / Nicole Simons, gemeente Heerlen: adviseurschap participatie en communicatie in Aldenhofprojecten en Tussentijd-aanpak te Hoensbroek
 • Arnold van Malde / Marc Schroten: klachtencommissie woningcorporatie Wonen Zuid.      

> Klik op bovenstaande items voor meer informatie...


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).