Kwartier maken sportaccommodaties Heerlen

De gemeente Heerlen heeft haar 13 buitensportlocaties onderzocht en heeft voor de komende tijd een herstructureringsopgave vastgesteld. Het college heeft in juni 2011 een aantal moeilijke besluiten daarover genomen.

 

Jadoen heeft onderzocht hoe die besluiten vertaald kunnen worden naar een zorgvuldig transformatieproces, voor alle locaties. Dus... een aanpak voor zowel de 'groene' buitensportaccommodaties die in gebruik blijven (en wellicht in de toekomst meer gebruikers krijgen) als voor de 'rode' locaties die - naar het nu uitziet - in de toekomst afgebouwd of verhuisd worden. De klus startte in juni 2011 met een plan van aanpak.

Omdat Doenja Urlings het niet allemaal in haar eentje kon aanpakken heeft zij Petra Schaap voor deze klus bij Jadoen geschakeld. Er is materiaal verzameld en beleid ontwikkeld, er zijn 1-1 gesprekken gevoerd en brede discussie-avonden met de sportverenigingen georganiseerd. Dit heeft geleid tot een (vertrouwelijk) rapport.

 

Medio november 2011 is deze opdracht met een eindrapport opgeleverd, dit rapport is positief ontvangen. Aansluitend heeft het college van B&W en daarna ook de raad van de gemeente Heerlen de benodigde besluiten over het transformatieproces genomen.

 

> Klik op bovenstaande items voor meer informatie...


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).