Stedelijk vernieuwingsspel

Spelenderwijs een ingrijpend herstructureringsproces ervaren. Tijdens haar dienstverband bij Atrivé heeft Doenja Urlings een nieuw rollenspel ontworpen en gerealiseerd. Bijvoorbeeld het stedelijk vernieuwingsspel. Dit spel is meerdere keren gespeeld in een- of tweedaagse setting. De spelattributen (grote planmaquette, kaarten, infoborden, scoretabel, vergaderschema's, rolaanwijzingen) waarmee het spel is aangekleed, de balans tussen rollen, spontane en geïnitieerde gebeurtenissen en de sfeer die gecreëerd wordt tijdens de speldag(-en), zorgen voor fanatieke deelnemers en volop leermomenten.


Inhoud / visie en vorm / communicatie gaan gelijk op. Met name de rolinvulling, onderlinge communicatie en het steeds schakelen tussen strategie en praktijk (zijn de doelen bereikt, is het geld goed besteed, zijn partijen tevreden?) worden geoefend en intensief met de deelnemers besproken. De snelkookpan, die een spelsituatie toch is, komt - zo blijkt - vaak heel dichtbij de werkelijkheid en laat deelnemers veel van zichzelf en van de groep ervaren.

 

Deelnemers waren: adviseurs, post-masterstudenten en docenten (gebieds-ontwikkeling), gemeentelijke teams, corporatieafdelingen, gebiedsteams (vaak mensen die elkaar wel -via het werkgebied- kennen, maar bij verschillende afdelingen of organisaties werken).

 

Via Jadoen kunt u meer informatie krijgen en het spel kan in inspirerend Carbon6 of op een door u gewenste locatie gespeeld worden (door een groep van 20-30 personen).


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).