Samenwerkingsagenda participanten BMV

Een brede maatschappelijke voorziening (BMV) kent een lange ontwikkeltijd, ingewikkeld proces en verwachtingsvolle, betrokken participanten (zoals: basisscholen, kinderopvang, sportclubs, buurtorganisaties, vrijwilligersorganisaties, zorg en/of welzijnspartijen).

 

Naast de BMV-ontwikkeling is iedereen vol bezig met 'zijn/haar gewone werk'. Tijd om elkaar te leren kennen en te ervaren welke energie en synergie samenwerken kan brengen, daar is vaak weinig gelegenheid voor. Gevolg, in het geval van de BMV Molenberg: participanten kennen elkaar eigenlijk nog niet zo goed. Want dat komt vast wel als het gebouw er is...
Maar: de BMV begint veel eerder dan op het moment dat de sleutel omgedraaid wordt.
De BMV start nu, in alle hoofden, handen en harten!

 

Op 9 juni 2011 heeft Jadoen voor de BMV Molenberg een intensieve en creatieve workshop geleid, en dat was leuk! Eerst op deelgebieden kennis uitwisselen, aftasten van elkaars wensen en eisen, luisteren naar ideeen en problemen. Toen in twee groepen aan de slag met een te vormgeven samenwerkingsagenda die meteen (op de workshopdag) van start ging. En dan... dan loopt het en gaan de ogen stralen. Die BMV, die komt er wel!


 

 

Doenja Urlings

 

doenja@jadoen.com

 

+31 (0)6-54338959

 

* foto van Doenja in titelbalk website:

uitsnede van foto die juni 2019 gemaakt is door Malle Muze fotografie, Anne Lefebre (B).